Năng lượng tái tạo

PECC2 góp vốn vào dự án điện mặt trời Sơn Mỹ 3.1 và điện gió Cà Mau

Thứ hai, 14/10/2019 | 15:26 GMT+7
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) góp vốn vào hai dự án điện mặt trời Sơn Mỹ 3.1 và điện gió Cà Mau với tỷ lệ tối đa 25% mỗi dự án.

Trải qua gần 35 năm thành lập và phát triển, PECC2 đang ngày càng phát triển trong vai trò tư vấn then chốt cũng như tổng thầu EPC.

HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có nghị quyết giao cho người đại diện phần vốn của EVN tại PECC2 biểu quyết trong Hội đồng quản trị PECC2 thống nhất để PECC2 góp vốn vào hai dự án điện mặt trời Sơn Mỹ 3.1 và dự án điện gió Cà Mau với tỷ lệ tối đa 25% mỗi dự án với mục đính tìm kiếm công việc như thiết kế, tổng thầu thi công EPC, cung cấp dịch vụ vận hành các nhà máy này.

Dự án điện mặt trời Sơn Mỹ 3.1 

Vừa qua, dự án điện mặt trời Sơn Mỹ 3.1 đầu tư bởi Công ty CP Năng lượng Tái tạo Sơn Mỹ (SSC) phát điện thương mại ngày 18/6/2019, đảm bảo tiến độ dự kiến. PECC2 đã góp vốn vào SSC theo đúng chủ trương của EVN (25%) cùng với sự tham gia góp vốn của tập thể người lao động tại PECC2 là 26%. Trong lần công bố thông tin đầu tiên, do PECC2 nhận thêm uỷ quyền biểu quyết của người lao động PECC2 26% nên tỉ lệ công bố là 51%. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch trong công tác đầu tư, tỉ lệ góp vốn của PECC2 đã được công bố lại là 25% do PECC2 không nhận uỷ quyền biểu quyết 26% của người lao động.

Với chiến lược và mục tiêu dài hạn, PECC2 luôn cam kết tuân thủ các quy định, đảm bảo lợi ích cổ đông cũng như lợi ích người lao động và lợi ích xã hội.

Nhã Quyên