Kinh tế xanh

Phát triển kinh tế biển từ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020

Thứ ba, 19/5/2020 | 09:00 GMT+7
Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 (08/06 hàng năm) có chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững” là cơ hội để giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm, khoa học công nghệ mới...

Ngày Đại dương Thế giới do Liên Hợp Quốc phát động với ý nghĩa thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. 

Năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 2556/BTNMT-TCBHĐVN gửi các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020. Trong đó, Bộ nêu cao khẩu hiệu về chủ quyền biển đảo, bao gồm: Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; Hoàng Sa - Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam; Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương tổ quốc; Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Diễu hành bằng xe đạp tuyên truyền bảo vệ biển đảo, đại dương

Kế tiếp đó, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam cần thiết đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, đặc biệt là kinh tế xanh. Khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp, người dân hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển, sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương. Bên cạnh đó, Bộ nhấn mạnh tiếp tục thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; phát triển bền vững kinh tế biển – Không một ai bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020, Bộ nêu cao khẩu hiệu tuyên truyền về rác thải nhựa như: Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại dương khỏe mạnh; Giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh; Vì một đại dương sạch không rác thải nhựa; Chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa; Bảo vệ môi trường biển, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ; Chung tay gìn giữ màu xanh của biển.

Do đó, vì một đại dương bền vững, các tổ chức, cá nhân cần hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương, đổi mới vì cuộc sống dưới lòng đại dương; đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế biển xanh.

Khánh An