Năng lượng tái tạo

Phát triển ngành sản xuất điện theo hướng tăng trưởng xanh

Thứ tư, 4/1/2023 | 16:21 GMT+7
Bộ Công Thương đặt mục tiêu phát triển ngành sản xuất điện theo hướng tăng trưởng xanh với định hướng chiến lược tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn cung năng lượng sơ cấp, giảm dần sự phụ thuộc vào năng lượng có nguồn gốc hóa thạch.

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Quyết định số 2756/QĐ-BCT về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành công thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo kế hoạch, mục tiêu tổng quát giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15 - 20% vào năm 2030; 25 - 30% vào năm 2045, phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực sản xuất điện khoảng 42 triệu tấn CO2 tương đương vào năm 2050.

Thúc đẩy các mô hình sản xuất kinh doanh theo theo hướng tăng trưởng xanh trong đó áp dụng các giải pháp khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai giảm thiệt hại tối đa do tác động của biến đổi khí hậu đến công trình, cơ sở hạ tầng ngành công thương, đặc biệt là cơ sở hạ tầng lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, thương mại và các công trình trọng yếu đảm bảo ổn định đời sống, kinh tế xã hội trong mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu và rủi ro thiên tai.

Hướng tới tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn cung năng lượng sơ cấp

Về nhiệm vụ, Bộ sẽ đánh giá tác động của các cơ chế, chính sách trong nước và quốc tế đối với sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp với mục tiêu trung hạn, dài hạn đảm bảo cho sự phát triển của ngành năng lượng phù hợp với điều kiện quốc gia và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu như nâng cấp, cải tạo các nhà máy điện, công trình lưới điện, hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu, hầm mỏ, bãi than và các cơ sở năng lượng khác ở vùng ven biển, khu vực trũng thấp.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cơ sở, công trình quan trọng trong hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghiệp, thương mại như các hầm mỏ, bãi than, hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu, công trình lưới điện, hệ thống lưu trữ, phân phối hàng hóa, các công trình công nghiệp.

Phát triển ngành sản xuất điện theo hướng tăng trưởng xanh với định hướng chiến lược tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn cung năng lượng sơ cấp, giảm dần sự phụ thuộc vào năng lượng có nguồn gốc hóa thạch.

Xây dựng và ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ năng lượng mới như hydrogen xanh, thu hồi lưu giữ và tái sử dụng carbon; nghiên cứu phát triển vật liệu, công nghệ mới để chuyển tải, lưu trữ năng lượng.

Nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật phát triển năng lượng mới và năng lượng tái tạo; thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Năng lượng tái tạo quốc gia trình cấp có thẩm quyền quyết định; xem xét tham gia Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA) và Liên minh Năng lượng mặt trời quốc tế (ISA) để thúc đẩy các hoạt động chuyển dịch năng lượng, huy động các nguồn vốn cho ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng…

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, kế hoạch nêu ra một số giải pháp như: đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình khoa học công nghệ về giảm phát thải khí nhà kính, công nghệ năng lượng mới, năng lượng sạch như hydrogen xanh, năng lượng hạt nhân, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng, tài nguyên nước tiết kiệm và hiệu quả.

Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ năng lượng mới, thu hồi, lưu giữ và tái sử dụng carbon trong điều kiện của Việt Nam…

Lan Anh