Văn hóa, du lịch

Phê duyệt Chương trình tuyên truyền, quảng bá ASEAN

Thứ năm, 15/7/2021 | 12:34 GMT+7
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1160/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN.

Chương trình được thực hiện nhằm mục tiêu tuyên truyền để mọi bộ phận trong xã hội hiểu về Cộng đồng ASEAN, thu hẹp khoảng cách giữa hợp tác khu vực và cảm nhận của công chúng về Cộng đồng ASEAN, tạo đồng thuận, niềm tin và sự ủng hộ của người dân, dư luận xã hội với hợp tác ASEAN; nâng cao ý thức “Tư duy cộng đồng, hành động cộng đồng” của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân để tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập và xây dựng cộng đồng ASEAN.

Theo Quyết định, Chương trình thực hiện tuyên truyền trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2025, tầm nhìn năm 2030. Đối tượng tuyên truyền là người dân Việt Nam, đặc biệt là các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề xuất khẩu, giới trẻ, người dân ở cấp cơ sở, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là công dân của các nước thành viên ASEAN...

Tuyên truyền về cộng đồng ASEAN

Quyết định nêu rõ, Chương trình ưu tiên truyền thông về các hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng; các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các thỏa thuận thương mại tự do khu vực ASEAN; phát triển nguồn nhân lực, lao động - việc làm; kinh tế số, chuyển đổi số; giáo dục; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hợp tác tiểu vùng, hợp tác ứng phó và phục hồi sau đại dịch Covid-19 của ASEAN.

Truyền thông về các câu chuyện thực tiễn, mô hình và nhân vật điển hình về những lợi ích thiết thực mà cộng đồng ASEAN đem lại cho người dân các quốc gia thành viên, cơ hội để người dân tham gia đóng góp cho cộng đồng.

Đồng thời truyền thông nêu bật vị trí, vai trò, đóng góp và dấu ấn của Việt Nam trong quá trình hội nhập và tham gia ASEAN, nhất là trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, có vai trò dẫn dắt trong các vấn đề khu vực. Nêu rõ những tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam khi tham gia vào cộng đồng ASEAN, ý nghĩa của những kết quả này đối với cuộc sống của người dân Việt Nam.

Qua Chương trình, Việt Nam có thể quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, thông tin về những dự án đầu tư, xúc tiến đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản... của nước ta đến các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác của ASEAN. Cũng như giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia thành viên ASEAN và nhiều tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Việt Nam có thể khai thác.

Theo đó, các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo kinh phí tổ chức những hoạt động truyền thông về ASEAN.

Kim Bảo