Phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Chủ nhật, 1/1/2023 | 08:59 GMT+7
Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam tại TPHCM, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và lãnh đạo 33 tổ chức tôn giáo đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, nhận thức được tầm quan trọng, vai trò, uy tín của các tôn giáo trên địa bàn, từ 2015 - 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Sở TN&MT đã ký kết với các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Kết quả, có nhiều giải pháp được triển khai để phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo đối với nhiệm vụ BVMT và ứng phó BĐKH bằng các hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng tôn giáo, địa bàn dân cư.

Cụ thể, các tôn giáo đã xây dựng được nhiều mô hình BVMT và ứng phó với BĐKH phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và từng tôn giáo. Các mô hình này đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo được sự chuyển biến mạnh về nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác BVMT, ứng phó với BĐKH.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp BVMT, ứng phó với BĐKH giai đoạn 2022 - 2026

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý thức BVMT, ứng phó với BĐKH, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của các tổ chức tôn giáo, các tín đồ, đồng bào có đạo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Sở TN&MT và 33 tổ chức tôn giáo đã tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH giai đoạn 2022 – 2026”.

Theo đó, TPHCM phấn đấu đến hết năm 2026 có 100% các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được tiếp cận thông tin và tích cực hưởng ứng, tham gia BVMT và ứng phó BĐKH… Đặc biệt là chương trình phối hợp sẽ phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, các tín đồ đóng góp tích cực vào việc triển khai Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030; Kế hoạch Xây dựng thành phố xanh - thân thiện môi trường giai đoạn 2021 - 2025, Chỉ thị số 19/CT-TU của Ban thường vụ Thành ủy về cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch…

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở TN&MT TPHCM chia sẻ, thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tăng cường triển khai, hướng dẫn đồng bộ phân loại chất thải rắn tại nguồn; triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn thành phố; đồng thời thông tin kịp thời về kết quả quan trắc chất lượng môi trường, các thông tin môi trường theo quy định.

Đồng thời, Sở TN&MT sẽ xây dựng, định hướng nội dung truyền thông, phổ biến các tài liệu hỗ trợ công tác truyền thông BVMT, ứng phó với BĐKH phù hợp với các tôn giáo; tiếp tục hỗ trợ các tổ chức tôn giáo duy trì, phát huy, nhân rộng các mô hình BVMT, ứng phó với BVMT…

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khuyến nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tiếp tục cụ thể hóa các nội dung phối hợp đã ký kết để vận động chức sắc, chức việc, tu sĩ, tín đồ hưởng ứng các hoạt động BVMT, ứng phó với BĐKH. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, khẳng định đường hướng “Tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo.

Phối hợp với các ngành chức năng để tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; động viên các chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, công tác BVMT, ứng phó với BĐKH nói riêng.

Huyền Dung