Quảng Bình phấn đấu trồng thêm hơn 10 triệu cây xanh

Thứ ba, 3/5/2022 | 01:20 GMT+7
Để bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2025, tỉnh Quảng Bình phấn đấu trồng thêm được ít nhất 10,187 triệu cây xanh, trong đó 1,953 triệu cây xanh trồng phân tán ở các khu vực đô thị và khu vực nông thôn; 8,234 triệu cây xanh trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất.

Quảng Bình phấn đấu phủ xanh đất rừng

Việc trồng rừng nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước, vì một Việt Nam xanh.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu việc tổ chức trồng rừng, trồng cây xanh phân tán phải đúng thời vụ, thực hiện thường xuyên, lâu dài. Việc lựa chọn loài cây phải phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng, đem lại hiệu quả về kinh tế và môi trường, đặc biệt là các loài cây lâu năm, tránh tình trạng cây trồng được một thời gian lại thay thế. Sau khi trồng, công tác chăm sóc, bảo vệ phải được đặc biệt quan tâm và gắn trách nhiệm quản lý, chăm sóc cây đến từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Dự kiến, tổng kinh phí để thực hiện đề án là hơn 204 tỷ đồng. Trên cơ sở kế hoạch thực hiện hàng năm, UBND tỉnh Quảng Bình sẽ cân đối bố trí ngân sách để hỗ trợ các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Các địa phương căn cứ khối lượng được phân công hàng năm, tăng cường huy động vốn từ xã hội hóa, vốn đóng góp hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, các địa phương kết hợp lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật như Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR); các chương trình, dự án phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng khu công nghiệp, công sở, làm đường giao thông có hạng mục trồng cây xanh; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác... để triển khai thực hiện.

Linh Giang