Bất động sản

Quảng Nam bổ sung danh mục thu hồi gần 350 ha đất

Chủ nhật, 10/10/2021 | 10:35 GMT+7
HĐND tỉnh Quảng Nam vừa thông qua Nghị quyết số 65 bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 của các huyện: Nông Sơn, Đại Lộc, Bắc Trà My, Nam Trà My, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn và thị xã Điện Bàn.

Theo đó, Nghị quyết sẽ bổ sung 51 danh mục dự án thu hồi đất của các địa phương trên với tổng diện tích 346,77 ha.

Trong đó, bổ sung 37 danh mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước với diện tích 115,16 ha (đất chuyên trồng lúa nước 7,26 ha, đất lúa nước còn lại 2,53 ha, đất rừng phòng hộ 0,11 ha); bổ sung 14 danh mục sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước với diện tích 231,62 ha (đất chuyên trồng lúa nước 79,26 ha, đất lúa nước còn lại 19,14 ha).

HĐND tỉnh Quảng Nam giao UBND tỉnh triển khai thu hồi đất đối với các danh mục dự án trên theo đúng quy định pháp luật. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, địa phương thực hiện thủ tục thu hồi đất các khu dân cư, khu đô thị, rà soát, lập thủ tục và triển khai thực hiện dự án đảm bảo trình tự, thủ tục quy định sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Quảng Nam bổ sung 51 danh mục dự án thu hồi đất gần 350 ha

Trước đó, Quảng Nam cũng đã duyệt danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa bổ sung năm 2021 trên địa bàn các huyện, thị xã: Bắc Trà My, Đông Giang, Phú Ninh, Phước Sơn, Điện Bàn, Thăng Bình, Đại Lộc.

Theo đó, bổ sung 57 danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 với tổng diện tích 177,29 ha. Trong đó, 54 danh mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng diện tích 155,04 ha. Cụ thể, đất chuyên trồng lúa nước 10,91 ha, đất trồng lúa nước còn lại 1,38 ha; 3 danh mục sử dụng vốn ngân sách ngoài ngân sách với tổng diện tích 22,25 ha.

Bổ sung 15 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2021 (sử dụng vốn ngân sách nhà nước) với tổng diện tích là 36,51 ha. Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước 10,91 ha, đất trồng lúa nước còn lại 1,38 ha.

Hạ Quyên