Quảng Nam hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung

Thứ sáu, 8/10/2021 | 16:28 GMT+7
Mới đây, HĐND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt Nghị quyết số 30/2021/HĐND quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; hộ gia đình sử dụng nước sạch sẽ áp dụng cơ chế trong Nghị quyết số 30/2021/HĐND.

Nghị quyết đã được HĐND tỉnh Quảng Nam cân nhắc xây dựng để phù hợp hơn với điều kiện thực tế tại địa phương, khuyến khích xã hội hóa công tác đầu tư, quản lý và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh, giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước, từng bước cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch, nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân. Qua đó nâng tỷ lệ bao phủ cấp nước đối với các đô thị loại IV trở lên đạt 95%; các đô thị loại V đạt 70%. Trên 60% dân số nông thôn ở tỉnh Quảng Nam được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quy định.

Hỗ trợ đầu tư, quản lý và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh

Mức hỗ trợ sẽ tùy thuộc vào từng vùng, từng loại đường ống và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, hỗ trợ chi phí đấu nối hộ gia đình theo dự án được phê duyệt, với mức hỗ trợ như sau: hỗ trợ 1,5 triệu đồng/đấu nối/hộ đối với các địa phương thuộc vùng 3 và vùng 4; hỗ trợ 1 triệu đồng/đấu nối/hộ đối với các địa phương thuộc vùng 1 và vùng 2.

Về phân vùng thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ, Nghị quyết quy định như sau:

Vùng 1: các xã thuộc thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành (trừ xã đảo, xã miền núi) và các thị trấn của các huyện đồng bằng. 

Vùng 2: các xã thuộc các huyện: Quế Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, trừ các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. 

Vùng 3: xã miền núi của huyện Núi Thành; các thị trấn, xã trung tâm 4 của các huyện miền núi và các xã còn lại (trừ các xã thuộc vùng 4). 

Vùng 4: các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, các xã biên giới và xã đảo.

Dự kiến, tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 843,38 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư là khoảng 390,78 tỷ đồng, địa phương đối ứng khoảng 79,71 tỷ đồng và vốn kêu gọi doanh nghiệp đầu tư là khoảng 372,89 tỷ đồng.

Nghị quyết nêu rõ, UBND tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ danh mục, nội dung dự án đầu tư, đảm bảo phù hợp quy hoạch, tránh chồng chéo vùng cấp nước giữa các đơn vị cấp nước. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe con người, để người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng nước sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh.

Tăng cường giám sát chất lượng nguồn nước, công trình cấp nước, quy trình sản xuất, truyền tải để đảm bảo cung cấp nước sạch chất lượng cho người dân. Chỉ đạo rà soát các nhà máy nước hiện có trên địa bàn tỉnh, xây dựng phương án đầu tư, tổ chức quản lý, vận hành và tổ chức lựa chọn doanh nghiệp quản lý, vận hành nhà máy nước, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Mộc Trà