Họp bàn về Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, 4/10/2021 | 15:58 GMT+7
Tại cuộc họp trực tuyến Hội đồng thẩm định cấp Bộ Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức, các đại biểu đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến để dự thảo Quy hoạch tài nguyên nước được hoàn thiện, đầy đủ nhất.

Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh báo cáo, Cục được Bộ TN&MT giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, Cục cơ bản hoàn thành được các nội dung theo đúng yêu cầu mà Thủ tướng quy định và yêu cầu của Luật Quy hoạch cũng như một số nội dung liên quan đến Luật và các văn bản hướng dẫn dưới Luật.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý tài nguyên nước cũng đã phối hợp với Tổ chức cộng tác vì nước của Australia để tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến trao đổi, xây dựng các nội dung liên quan đến quy hoạch liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước... Trên cơ sở tham khảo các quy hoạch của các quốc gia trên thế giới, Cục đã xây dựng Quy hoạch với quan điểm quy hoạch tài nguyên nước quốc gia là định hướng tổng thể cho các quy hoạch ngành quốc gia có khai thác, sử dụng nước, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có khai thác sử dụng nước khác triển khai.  

Báo cáo đã làm rõ tính cấp thiết, phân tích được sự suy giảm tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu; tình trạng lũ lụt, nước biển dâng, triều cường và sạt lở bờ biển cũng như gia tăng việc khai thác, sử dụng nước ở các quốc gia thượng nguồn. Đồng thời, báo cáo đã thể hiện được rõ các vấn đề cốt lõi hay các vấn đề cần giải quyết đối với bài toán quy hoạch tài nguyên nước. Số liệu đưa vào trong báo cáo khá đầy đủ, độ tin cậy của các số liệu đồng bộ, thống nhất đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Ảnh minh họa

Theo ông Nguyễn Hồng Hiếu, Trưởng phòng Quản lý quy hoạch và Điều tra cơ bản tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước, phạm vi của Quy hoạch bao gồm các sông liên quốc gia, liên tỉnh, nguồn nước liên quốc gia, nguồn nước liên tỉnh trên toàn quốc và các đảo. Đối tượng quy hoạch là nguồn nước mặt và nguồn nước dưới đất.

Mục tiêu chung của Quy hoạch là đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia, chủ động về nguồn nước cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong mọi tình huống. Bảo đảm phân bổ, điều hòa tài nguyên nước một cách công bằng; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả gắn với bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên nước quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường, góp phần đạt được mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế 7%/năm; bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và tác hại do nước gây ra và hướng tới quản trị ngành nước trên cơ sở chuyển đổi số. Đáp ứng yêu cầu quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông và thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng là cơ sở cho việc xây dựng, điều chỉnh quy hoạch tổng hợp.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đều đánh giá tính cấp thiết của việc thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời cho rằng, Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia lần đầu tiên được thực hiện trong bối cảnh khó khăn do chưa có các quy hoạch cấp cao hơn, chưa có chiến lược tài nguyên nước trong kỳ quy hoạch nhưng hồ sơ quy hoạch bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định có nhiều góp ý chi tiết, cụ thể về nội dung để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội đồng cũng nhất trí thông qua Quy hoạch sau khi đơn vị thực hiện tiếp thu, chỉnh sửa góp ý của các thành viên Hội đồng trước khi trình phê duyệt.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đồng tình với những ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng thẩm định. Qua đó đề nghị, Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng để nghiên cứu, tổng hợp vào hồ sơ Dự thảo Quy hoạch; tiếp tục phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa học tài nguyên nước và các đơn vị liên quan tổ chức các buổi làm việc, chỉnh sửa hồ sơ của Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để có được kết quả tốt nhất gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch.

Bảo Ngọc (T/H)