Đảm bảo tối đa người dân Hà Nội được sử dụng nước sạch

Thứ ba, 28/9/2021 | 17:28 GMT+7
Số liệu thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy, tổng công suất các nguồn nước sạch có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của 100% hộ dân khu vực đô thị và khoảng 80% dân số ở nông thôn.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, khu vực đô thị hiện có tổng công suất các nguồn nước sạch tập trung của thành phố đạt khoảng 1.520.000m3/ngày - đêm, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho 100% hộ dân.

100% người dân khu vực đô thị được đảm bảo cấp đủ nước sạch

Với khu vực nông thôn, hệ thống cấp nước nông thôn hiện có khả năng cung cấp được cho khoảng 3,6 triệu người thuộc 900.135 hộ, tương đương khoảng 80% dân số khu vực nông thôn.

Tính đến tháng 9/2021, đã có 252/414 xã được tiếp cận nguồn nước sạch từ việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung và xây dựng mạng cấp nước từ hệ thống cấp nước tập trung của thành phố.

Như vậy, còn 162 xã (hơn 1,35 triệu người thuộc 358.055 hộ) chưa được đầu tư hệ thống cấp nước tập trung; trong đó, có 133 xã UBND thành phố đã giao nhà đầu tư thực hiện hệ thống cấp nước tập trung. Trong 3 tháng cuối năm 2021, Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư hệ thống nước sạch tập trung hoàn thành các dự án cấp nước; đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư đề xuất dự án cấp nước mới cho khu vực nông thôn.

Lam An