Bất động sản

Quảng Nam vào cuộc giải quyết triệt để vấn đề sốt đất ảo

Thứ hai, 5/4/2021 | 09:50 GMT+7
Mới đây UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn số 1664/UBND-KTN yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp để quản lý tình hình bất động sản, triệt tiêu triệt để tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản.

Cụ thể theo thông tin từ Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, UBND yêu cầu Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, công an, thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Tình trạng sốt đất ảo, bóng bóng bất động sản trở thành vấn đề nóng với Quảng Nam trong năm 2020

Trong các nhiệm vụ, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tập trung tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời, tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

Theo dõi nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, dự án bất động sản đặc biệt là dự án lớn và việc sáp nhập thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính… tại địa phương để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi bất hợp pháp.

Thực hiện quản lý, kiểm soát việc tăng giá đất nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của các khu vực trên địa bàn tránh ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản tại địa phương.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương… tổ chức thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng về các dự án đủ điều kiện đưa vào khai thác, kinh doanh bất động sản.

Qua đó khuyến cáo người dân không thực hiện các giao dịch, hợp tác, chuyển nhượng các dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

Thủy Quỳnh