Quảng Ninh: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trạm biến áp 220kV Nam Hòa

Thứ tư, 8/5/2024 | 15:37 GMT+7
Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 148/QĐ-BQLKKT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trạm biến áp 220kV Nam Hòa và chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Dự án trạm biến áp 220kV Nam Hòa có quy mô công suất thiết kế 250MVA với tổng diện tích dự án hơn 45.400 m2. Dự án sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo chất lượng điện năng cho các cụm, khu công nghiệp Tiền Phong, Amata và các phụ tải khu vực thị xã Quảng Yên.

Các hạng mục công trình dự án và quy mô xây dựng thực hiện theo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND thị xã Quảng Yên phê duyệt tại Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 và các quy hoạch liên quan.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Địa điểm thực hiện dự án tại thôn 4, xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tiến độ thực hiện dự án: đến hết tháng 11/2024, hoàn thành thủ tục pháp lý liên quan theo quy định; thi công xây dựng các hạng mục công trình dự án theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, lắp đặt máy móc thiết bị thiết bị theo thiết kế của dự án. Từ tháng 12/2024, dự án đi vào vận hành hoạt động.

Thiết kế 3D trạm biến áp 220kV Nam Hòa

Theo quyết định, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, nội dung trong hồ sơ dự án; chịu trách nhiệm về xác định tổng vốn đầu tư và thực hiện huy động vốn đầu tư để triển khai dự án theo tiến độ đề xuất; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật liên quan. Thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1, Điều 43, Luật đầu tư số 61/2020/QH14 và Điều 25, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phối hợp với UBND thị xã Quảng Yên, Sở Công Thương Quảng Ninh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai… và quy định khác (nếu có) của pháp luật có liên quan.

Thu Hà