Sẵn sàng phương án cấp khí LNG cho khách hàng

Thứ hai, 14/2/2022 | 15:22 GMT+7
Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP CNG Việt Nam, công ty sẵn sàng phương án cấp khí cho khách hàng từ nguồn LNG nhập khẩu.

HĐQT Công ty CP CNG Việt Nam (CNG Việt Nam, MCK: CNG) đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty. Theo đó, năm 2022, CNG Việt Nam đặt mục tiêu tổng sản lượng 286 triệu Sm3, tăng hơn 4% so với thực hiện năm 2021; doanh thu 3.232,12 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận trước thuế 110,03 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận sau thuế 88,03 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 43,63 tỷ đồng; chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%/vốn điều lệ. Kế hoạch tài chính được xây dựng trên cơ sở giá dầu 60 USD/thùng, tỷ giá 1 USD tương đương 23.800 đồng. 

Công ty cũng đặt kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị với tổng nguồn vốn giải ngân là gần 189 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Các nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể trong năm của CNG Việt Nam là đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Phối hợp với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và PV GAS LNG trong công tác chạy thử và vận hành thương mại kho LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải, sẵn sàng phương án cấp khí cho khách hàng từ nguồn LNG nhập khẩu.

Bên cạnh đó, công ty thực hiện quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tiết giảm tối đa các chi phí thuê ngoài, kiểm soát chi phí phù hợp với sản lượng, khối lượng công việc thực hiện và kế hoạch HĐQT công ty phê duyệt; tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ. Triển khai các dự án cấp LNG cho các khách hàng đúng tiến độ, tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PV GAS và CNG Việt Nam, trong đó lưu ý hiệu quả đầu tư trong giai đoạn chuyển tiếp từ CNG sang LNG.

CNG Việt Nam cũng sẽ bám sát và tổ chức thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 của công ty. Rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo trong toàn công ty. Duy trì, cải tiến và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý an toàn, chất lượng, môi trường theo mô hình 5S vào các hoạt động sản xuất, vận chuyển, phân phối CNG/LNG.

Hải Long