Triển khai các dự án thăm dò gia tăng trữ lượng dầu khí

Thứ ba, 8/2/2022 | 11:35 GMT+7
Trong năm 2022, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) sẽ triển khai các dự án thăm dò gia tăng trữ lượng dầu khí.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 

Năm 2021, PVEP đã hoàn thành và đưa vào khai thác dòng khí đầu tiên mỏ Sư Tử Trắng-2A, Lô 15-1 ngày 14/6/2021 (giếng ST-7P) và tiếp tục đưa giếng ST-8P vào khai thác ngày 20/8/2021. Các giếng khai thác của Sư Tử Trắng-2A cho lưu lượng condensate cao, đã đóng góp tích cực vào doanh thu, lợi nhuận của PVEP. Năm 2021, PVEP thực hiện 16 giếng khoan phát triển khai thác. Một số giếng khoan đưa vào khai thác với lưu lượng khai thác cao hơn dự kiến và tiết kiệm hàng chục triệu USD. Việc hoàn thành tiến độ khoan 16 giếng này trong năm 2021 cũng là tiền đề quan trọng cho sản lượng khai thác năm 2022 và các năm tiếp theo.

Theo kế hoạch và phương án sản xuất kinh doanh, PVEP đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Cụ thể là nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát tốt và tiết giảm chi phí, giảm giá khai thác dầu/khí; chủ động các giải pháp thích ứng với các biến động thị trường; thúc đẩy tìm kiếm cơ hội đầu tư trong toàn bộ chuỗi giá trị của Tổng công ty…

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo đó, trong năm 2022, PVEP gia tăng trữ lượng 0,56 triệu tấn quy dầu, tổng sản lượng khai thác năm là 3,18 triệu tấn quy dầu; đảm bảo an toàn, hiệu quả thi công 27 giếng khoan; kiểm soát và thúc đẩy tiến độ của các mỏ đang phát triển, đẩy mạnh thẩm lượng các đối tượng đã được phát hiện.

PVEP sẽ triển khai các dự án thăm dò gia tăng trữ lượng; tập trung rà soát, cập nhật các danh mục đầu tư, cụ thể hóa phương án tìm kiếm thăm dò, nghiên cứu, xây dựng mô hình hợp tác đầu tư cụ thể cho từng dự án. Đồng thời, xây dựng kế hoạch trọng điểm, tập trung cho tìm kiếm thăm dò và phát triển dự án mới.

Về kế hoạch năm 2022, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng yêu cầu PVEP cần tập trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ chính như: tập trung nguồn lực về tài chính, nâng cao vốn chủ sở hữu để đầu tư thăm dò khai thác dầu khí; xác định lại mục tiêu trên cơ sở nguồn lực tài chính hiện có của PVEP để đầu tư, trong đó, nâng mục tiêu kế hoạch gia tăng trữ lượng và nâng kế hoạch sản lượng của năm 2022. Về công tác quản trị, PVEP cần tiếp tục quản trị biến động, đưa ra các kịch bản khác nhau để nâng cao tính chủ động; phải đón đầu được xu hướng thị trường trong năm 2022. Bên cạnh đó, Tổng công ty cùng với Tập đoàn kết nối các nguồn lực trong thực hiện dự án, thăm dò khai thác; triển khai ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, tích hợp trong công tác giám sát, kiểm tra... trong thăm dò khai thác dầu khí...

Thanh Trúc (t/h)