Văn hóa, du lịch

Sắp diễn ra Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ

Chủ nhật, 25/9/2022 | 08:06 GMT+7
Từ ngày 6 - 8/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng.

Ngày hội nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trong khuôn khổ Ngày hội, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 được tổ chức, tạo cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo thông tin từ ban tổ chức, Ngày hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương lãng phí, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, khu vực và địa phương. Bảo đảm tính thống nhất, khoa học, linh hoạt trong công tác chỉ đạo giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, thành phố tham gia. Đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Các nội dung hoạt động được chọn lọc đặc trưng văn hóa tiêu biểu của đồng bào Khmer Nam Bộ, đề cao vai trò của chủ thể văn hóa, bảo đảm yếu tố bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố thời đại do các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng... là người dân tộc Khmer thực hiện, có sự tham gia của các chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Tại họp báo tổ chức lễ hội, các đại biểu đã trình bày tóm tắt kế hoạch tổ chức; công tác chuẩn bị tổ chức của các đơn vị; trình duyệt thiết kế tổng thể không gian tổ chức và nội dung chương trình khai mạc, bế mạc.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 6 - 8/11 với sự tham gia của 12 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh.

Phương An