Năng lượng tái tạo

Sẽ khuyến khích phát triển mạnh mẽ năng lượng tái tạo

Thứ tư, 24/2/2021 | 14:53 GMT+7
Theo dự thảo Đề án Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ khuyến khích phát triển mạnh mẽ năng lượng tái tạo (ngoài thủy điện), từ khoảng 13% năm 2020 lên tới gần 30% năm 2030 và 44% năm 2045.

Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) vừa công bố dự thảo Đề án Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Theo đó, Quy hoạch bao gồm 19 chương, bao trùm các vấn đề của ngành điện hiện tại và tương lai. Tại Quy hoạch điện VIII, Viện Năng lượng đã tập trung tính toán, phân tích, đánh giá sự phát triển của ngành điện lực trong kỳ quy hoạch trước, chỉ ra các tồn tại và bài học kinh nghiệm; tính toán, phân tích khả năng phát triển kinh tế - xã hội và dự báo phụ tải điện; tính toán khả năng sử dụng năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện; tính toán chương trình phát triển nguồn điện, lưới điện; tính toán vốn đầu tư và phân tích kinh tế của chương trình phát triển điện lực; đề xuất các giải pháp và cơ chế để thực hiện quy hoạch. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch điện VIII cũng được Viện Năng lượng lập song song và tương tác chặt chẽ với quá trình lập quy hoạch điện lực.

Quy hoạch điện VIII sẽ khuyến khích phát triển mạnh mẽ năng lượng tái tạo

Theo dự thảo Quy hoạch điện VIII, với dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 đạt bình quân 6,6%/năm, giai đoạn 2031 – 2045 bình quân 5,7%/năm, dự báo điện thương phẩm năm 2030 đạt 491 tỉ kWh, năm 2045 đạt 877 tỉ kWh. Hệ số đàn hồi điện thương phẩm/GDP đạt 1,13 lần năm 2030 và giảm xuống 0,58 lần năm 2045 (năm 2020 hệ số này là 1,20).

Đối với chương trình phát triển nguồn điện, theo dự thảo, tới năm 2030, tổng công suất đặt nguồn điện của Việt Nam đạt 137,2 GW. Trong đó, nhiệt điện than: 27%; nhiệt điện khí: 21%; thủy điện: 18%; điện gió, mặt trời và năng lượng tái tạo khác: 29%; nhập khẩu khoảng gần 4%; thủy điện tích năng và các loại thiết bị lưu trữ năng lượng khác khoảng gần 1%.

Năm 2045, tổng công suất đặt của nguồn điện đạt gần 276,7GW. Trong đó, nhiệt điện than: 18%; nhiệt điện khí: 24%; thủy điện: 9%; điện gió, mặt trời và năng lượng tái tạo khác: trên 44%; nhập khẩu khoảng gần 2%; thủy điện tích năng và các loại thiết bị lưu trữ năng lượng khác khoảng 3%.

Dự thảo Quy hoạch Điện VIII cũng nêu rõ, trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ khuyến khích phát triển mạnh mẽ năng lượng tái tạo (ngoài thủy điện), từ khoảng 13% năm 2020 lên tới gần 30% năm 2030 và 44% năm 2045. 

Bên cạnh đó, chương trình phát triển lưới điện truyền tải của Quy hoạch điện VIII được thiết kế để đảm bảo truyền tải an toàn, liên tục công suất của các nhà máy điện tới trung tâm phụ tải. Hệ thống truyền tải điện 500kV vẫn tiếp tục được xây dựng để truyền tải điện từ các trung tâm phụ tải lớn của Việt Nam tại TPHCM và đồng bằng sông Hồng.

Vấn đề truyền tải điện bằng đường dây một chiều cũng đã được đặt ra và nghiên cứu, xem xét trong Quy hoạch điện VIII. Với chương trình phát triển này, lưới điện của Việt Nam đáp ứng được tiêu chí N-1 đối với cung cấp điện cho các phụ tải, tiêu chí N-2 đối với các phụ tải đặc biệt quan trọng. Việc áp dụng lưới điện thông minh, áp dụng công nghệ 4.0 trong truyền tải điện cũng được nghiên cứu, tính toán và đề xuất trong Quy hoạch lần này.

Hiện Bộ Công Thương đang xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan đối với Dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Cẩm Hạnh