Tiết kiệm điện năng

TP Hà Nội phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2023

Thứ sáu, 6/1/2023 | 14:36 GMT+7
UBND TP Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 342/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023.

Kế hoạch nhằm đảm bảo ổn định cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển bền vững ngành điện, ngành năng lượng.

Giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện TP Hà Nội, hệ thống điện quốc gia nhằm giảm nhu cầu về vốn đầu tư trong xây dựng mới, mở rộng hệ thống điện, góp phần khai thác hợp lý nguồn tài nguyên năng lượng và phát triển bền vững. Đồng thời nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Về chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện TP khoảng 80MW thông qua triển khai đồng bộ chương trình điều chỉnh phụ tải điện và vận hành ổn định các hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà, hệ thống tích hợp lưu trữ năng lượng.

Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023

Phấn đấu 100% khách hàng sử dụng năng lượng điện trọng điểm, khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn TP được tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích và sự cần thiết phải quản lý nhu cầu điện để khách hàng tự nguyện đăng ký tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Từng bước chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang khách hàng sử dụng điện thông minh; đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho các khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn.

TP sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực và nhận thức. Về khoa học và công nghệ, TP tiếp tục triển khai lắp mới và thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử; lập cơ sở dữ liệu đo đếm hàng ngày của nhiều loại hình khách hàng; tiếp tục quảng bá sử dụng đèn compact – LED, khuyến khích sử dụng điều hòa công nghệ mới; khuyến khích phát triển mô hình điện mặt trời mái nhà…

Bên cạnh đó, TP Hà Nội đề xuất với cấp thẩm quyền cho phép TP nghiên cứu, áp dụng cơ chế đặc thù nhằm khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế để thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật trên địa bàn TP.

UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch này.

Tiến Đạt