Tiết kiệm điện năng

Tập huấn về sử dụng điện hiệu quả cho các đơn vị điện lực và khách hàng

Thứ tư, 14/12/2022 | 08:45 GMT+7
Ngày 13/12, Hội nghị tập huấn Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cho các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện diễn ra tại Hà Nội.

Hội nghị do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp tổ chức với sự tham gia của gần 120 cán bộ đến từ nhiều doanh nghiệp là các tổng công ty, công ty, đơn vị điện lực thuộc EVN và các khách hàng sử dụng điện, hiệp hội ngành nghề, trường đại học...

Trước đó, hội nghị đã được tổ chức tại miền Nam và miền Trung.

Hội nghị tập huấn Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cho các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện là một trong các nội dung, hoạt động thuộc nhiệm vụ “Nâng cao năng lực tư vấn cho các đơn vị điện lực về triển khai tiết kiệm điện” thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giao do Bộ Công Thương chủ trì và giao cho Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và đào tạo, Cục Điều tiết điện lực trực tiếp triển khai thực hiện, trong đó có nhiệm vụ triển khai Mạng lưới Tiết kiệm điện Việt Nam (VESN).

Tại hội nghị, Mạng lưới Tiết kiệm điện Việt Nam đã ra mắt và giới thiệu nội dung của 2 tài liệu gồm: Sổ tay thực hành tiết kiệm điện cho các khách hàng sử dụng điện và Bộ tài liệu đào tạo tiết kiệm điện cho các nhân viên của các tổng công ty, công ty điện lực.

Không chỉ giới hạn nội dung các quy định pháp luật hiện hành về tiết kiệm điện, hội nghị còn mở rộng trao đổi, tương tác giữa EVN, Sở Công Thương, các nhân viên tư vấn điện lực, khách hàng sử dụng điện, nhà đầu tư, sản xuất thiết bị giải pháp tiết kiệm điện và thành viên Mạng lưới Tiết kiệm điện Việt Nam.

Toạ đàm về tầm quan trọng của các giải pháp, sản phẩm tiết kiệm điện đối với hoạt động tiết kiệm điện trong khuôn khổ hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo tiết kiệm năng lượng ghi nhận và đánh giá cao sự ra đời kịp thời của Mạng lưới Tiết kiệm điện Việt Nam. Mục tiêu của mạng lưới là kết nối các tổ chức, cá nhân, các đơn vị điện lực, các bên liên quan tham gia để cùng nhau phối hợp tổ chức phổ biến, tuyên truyền, đào tạo và chia sẻ các chủ trương, chính sách, kinh nghiệm, giải pháp, nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến cộng đồng, cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, doanh nghiệp dịch vụ và các thành phần kinh tế thông qua hoạt động đào tạo, phổ cập kiến thức, chiến dịch truyền thông và nhiều hoạt động khác thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

Mạng lưới Tiết kiệm điện Việt Nam không chỉ có ý nghĩa lớn đối với việc triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mà còn có ý nghĩa lớn để hiện thực hóa các mục tiêu và cam kết đã được đặt ra tại: Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025; Nghị quyết số 55-NQ-TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đặc biệt là cam kết của Việt Nam giảm mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại Hội nghị COP26 về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc vào tháng 11/2021.

Bên cạnh đó, Mạng lưới Tiết kiệm điện Việt Nam còn có nhiệm vụ chính là đào tạo, tăng cường năng lực cho cán bộ, các cơ quan đầu mối về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong việc tổ chức quản lý thực hiện các quy định của nhà nước về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Đào tạo, tập huấn các nội dung chuyên môn, kỹ thuật về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Cập nhập, biên soạn mới tài liệu đào tạo, tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn, phục vụ các hoạt động nâng cao năng lực về sử dụng điện và hiệu quả cho các đối tượng khác nhau.

Tại hội nghị, tọa đàm về tiết kiệm năng lượng đã diễn ra nhằm chia sẻ thông tin về Mạng lưới Tiết kiệm năng lượng Việt Nam và các giải pháp đến từ đại diện các cơ quan quản lý, tư vấn, doanh nghiệp với khách hàng

Đình Tú