Tiết kiệm điện năng

Nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho thanh niên

Thứ sáu, 23/12/2022 | 11:00 GMT+7
Thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2030, mới đây, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2022” cho đoàn viên thanh niên.

Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích cung cấp, bổ trợ kiến thức liên quan đến sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng, hướng tới hình thành lối sống xanh, bền vững. Cuộc thi cũng là tiền đề đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về năng lượng và tiết kiệm năng lượng.

Thông qua 3 phần thi (chào hỏi, trắc nghiệm và tiểu phẩm), 9 đội thi đại diện cho 9 huyện, thành phố đã mang đến những kiến thức bổ ích về sử dụng an toàn, tiết kiệm điện. Đặc biệt, phần thi tiểu phẩm được các đơn vị xây dựng công phu dựa trên những giải pháp, mô hình, sáng kiến điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Ảnh minh họa

Nhằm góp phần thực hiện thành công Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2030. Trong đó, giai đoạn 2020 – 2025, Vĩnh Phúc phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 5 - 7% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng trên toàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2024; giai đoạn 2025 – 2030, phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân từ 8 - 10% so với sản lượng điện thương phẩm.

Thời gian qua, Sở Công Thương Vĩnh Phúc cũng chủ trì triển khai, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các văn bản pháp luật, chỉ thị, quy định cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về điện, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng tại địa phương. Đồng thời giới thiệu các sản phẩm, mô hình năng lượng tái tạo, thiết bị, công nghệ năng lượng mới và giải pháp, biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, sản xuất sạch hơn, bảo vệ môi trường trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình, website thông qua các chuyên đề, phóng sự…

An Vinh