Tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thứ sáu, 19/8/2022 | 11:37 GMT+7
UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo chỉ thị, UBND tỉnh Bình Định chỉ thị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh và truyền hình Bình Định, báo Bình Định, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản. Rà soát và đề xuất UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản thay thế, bãi bỏ các văn bản trước đây có liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, lựa chọn các điểm quy hoạch khoáng sản đáp ứng đủ các điều kiện để đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm nâng cao giá trị khoáng sản và lựa chọn các chủ đầu tư có đủ năng lực khai thác theo quy định. Tham mưu cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng, báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản. Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động khoáng sản theo quy định...

Tỉnh Bình Định tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản. (Ảnh minh họa)

Sở Công Thương Bình Định chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các dự án khai thác khoáng sản; kiểm tra, chấn chỉnh việc tuân thủ của các chủ dự án trong quá trình thực hiện theo nội dung đã thẩm định. Thực hiện cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản theo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh Bình Định giao UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm tăng cường kiểm tra hoạt động khoáng sản, có biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo phương án đã được phê duyệt. Đồng thời quản lý chặt chẽ các mỏ khoáng sản đã hết thời hạn khai thác. Trước ngày 15/12 hàng năm, báo cáo kết quả bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa phương, xây dựng phương án và dự trù kinh phí bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn cấp huyện cho năm sau, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. 

Chỉ đạo kiểm tra trách nhiệm UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân bao che hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và các trường hợp cố tình kéo dài thời gian khai thác khi giấy phép đã hết thời hạn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và có cam kết không cho khai thác đất (đất đồi, đất ruộng) thuộc quyền sử dụng đất của mình khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép...

Tùng Lâm