Tiết kiệm điện năng

Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2024 - 2025 và các năm tiếp theo

Thứ ba, 14/5/2024 | 15:03 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2024 - 2025 và các năm tiếp theo.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch này là phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn 2024 - 2025 và các năm tiếp theo; giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện của tỉnh dưới 6% vào năm 2025. Giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh ít nhất 3% đến năm 2025 thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR). Phấn đấu đến năm 2030 có 20% các tòa nhà công sở và 20% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu…

Công nhân điện lực kiểm tra máy biến áp của khách hàng

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện… Đồng thời, thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình; thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất.

UBND tỉnh Hòa Bình giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Tiến Đạt