Tiết kiệm điện năng

Tiền Giang: Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo

Thứ ba, 16/4/2024 | 11:10 GMT+7
Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang vừa ban hành văn bản số 911/ SCT-QLNL về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang đôn đốc các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, đặc biệt trong giai đoạn những tháng cao điểm nắng nóng (từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2024), góp phần đảm bảo cung ứng đủ điện, ổn định đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phải thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện bằng việc tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, đảm bảo hàng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang phải có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở doanh nghiệp.

Tiền Giang phấn đấu đảm bảo hàng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm

Sở Công Thương Tiền Giang yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã cần tăng cường phổ biến, tuyên truyền về biện pháp thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn quản lý bằng nhiều hình thức. Cùng với đó, vận động nhân dân thực hiện tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng nhằm góp phần đảm bảo cung ứng điện ổn định trên địa bàn tỉnh.

Công ty điện lực Tiền Giang cần xây dựng phương án chi tiết đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh trong mùa khô, cả năm 2024 và các năm tiếp theo nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công ty điện lực Tiền Giang cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện của từng nhóm khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý. Đặc biệt, cần đảm bảo cung ứng điện trong năm 2024 theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Trong trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện, Công ty Điện lực Tiền Giang phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Đồng thời, phải thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân; hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang, báo Ấp Bắc Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Công ty Điện lực Tiền Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng về những biện pháp thực hiện tiết kiệm điện, về tình hình khó khăn trong cung ứng điện hiện nay nhằm chia sẻ với ngành điện, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.

Nhã Quyên