Văn hóa, du lịch

Tăng tốc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, bền vững

Thứ ba, 15/8/2023 | 22:36 GMT+7
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Hội nghị "Phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững".

Hội nghị được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung về các văn bản mới của ngành du lịch, hướng tới các nhóm đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch hoặc có liên quan. Đồng thời, nâng cao vai trò, đề cao tính trách nhiệm của toàn ngành trong việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn ngành du lịch, các ngành liên quan, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt, hội nghị góp phần thúc đẩy tăng tốc, quyết liệt hành động để tạo ra đột phá trong phục hồi và phát triển du lịch theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, bền vững cũng như triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Quang cảnh hội nghị

Ông Đoàn Văn Việt cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 440/QĐ-BVHTTDL ngày 2/3/2023 về việc phê duyệt Chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 với mục tiêu xác định quảng bá, định vị Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Bộ cũng ban hành Quyết định số 1894/QĐ-BVHTTDL ngày 14/7/2023 về đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm. Theo đó, hướng tới phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm để phát triển sản phẩm du lịch đêm ở Việt Nam đa dạng, đặc sắc, bền vững, có chất lượng và giá trị gia tăng cao; tăng cường thu hút khách du lịch, tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách nội địa và quốc tế, góp phần đưa du lịch đêm trở thành sản phẩm chủ đạo để phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đề nghị các cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản mới; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện kế hoạch hành động cụ thể hóa các văn bản mới. Đồng thời, tăng tốc, quyết liệt hành động nhằm tạo ra đột phá trong phát triển du lịch, trong đó coi doanh nghiệp và người dân là chủ thể, khách du lịch là trung tâm, sản phẩm và hạ tầng là nền tảng, dịch vụ tiên tiến, hiện đại là động lực phát triển hoạt động du lịch, nắm bắt nhanh các xu hướng du lịch mới, định hướng các cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp du lịch. Kịp thời nắm bắt cơ hội do chính sách visa thông thoáng hơn làm đòn bẩy giúp ngành du lịch phát triển vượt bậc, tăng nhanh lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Phát huy tính năng động, sáng tạo và vai trò động lực của doanh nghiệp trong phục hồi và phát triển du lịch.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với tinh thần chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cộng đồng doanh nghiệp du lịch. Tin tưởng du lịch Việt Nam nhất định sớm phục hồi và trở lại đà tăng trưởng như trước đây, tiếp tục phát triển hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

Mộc Trà (T/H)