EVNNPT đẩy nhanh tiến độ các dự án cung cấp điện cho mùa nắng nóng 2023

Thứ hai, 20/3/2023 | 15:11 GMT+7
Thời gian tới, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ để đóng điện các dự án có kế hoạch hoàn thành trong quý I và đầu quý II/2023 để đảm bảo cung cấp điện cho mùa nắng nóng 2023.

Theo báo cáo mới của EVNNPT, sản lượng điện truyền tải tháng 2/2023 đạt 15.931,6 triệu kWh, lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 sản lượng điện truyền tải thực hiện 30.362,5 triệu kWh, giảm 0,4% so cùng kỳ 2 tháng năm 2022 và bằng 13,7% kế hoạch 2023.

Về tổn thất điện năng: kế hoạch năm 2023 EVN giao là 2,15%. Tháng 2/2023, tổn thất điện năng EVNNPT thực hiện đạt 2,2%; lũy kế 2 tháng đầu năm thực hiện 2,32%, bằng so với cùng kỳ năm 2022 và cao hơn 0,17% so với kế hoạch năm 2023.

Theo kế hoạch, năm 2023, EVNNPT khởi công 39 công trình đầu tư xây dựng.

Tháng 2/2023, EVNNPT khởi công 3 công trình (TBA 220kV Long Khánh: ngày 6/2/2023; giải pháp đảm bảo yêu cầu về điện áp cho lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc: ngày 15/2/2023; treo dây mạch 2 đường dây 220kV Cao Bằng – Bắc Kạn: ngày 23/2/2023). Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 khởi công được 4/kế hoạch quý I: 8 dự án/kế hoạch cả năm: 39 dự án (đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 – Long Thành, TBA 220kV Long Khánh; giải pháp đảm bảo yêu cầu về điện áp cho lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc; treo dây mạch 2 đường dây 220kV Cao Bằng – Bắc Kạn).

Bên cạnh đó, kế hoạch trong năm 2023 của EVNNPT là đóng điện 61 công trình.

Tháng 2/2023, EVNNPT đóng điện 1 dự án (lắp M2 TBA 220kV Ba Đồn: ngày 18/2/2023). Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 đóng điện được 5/kế hoạch quý I: 10 dự án/kế hoạch cả năm: 61 dự án (nâng công suất TBA 500kV Quảng Ninh, nâng khả năng tải đường dây 220kV Sơn La - Việt Trì đoạn Việt Trì - Suối Sập, nâng khả năng tải đường dây 220kV Yên Bái - Phú Thọ; nâng khả năng tải đường dây 220kV Hà Đông - Thường Tín, lắp M2 TBA 220kV Ba Đồn).

Theo kế hoạch, năm 2023, EVNNPT sẽ đóng điện 61 công trình

Theo EVNNPT, về mục tiêu, nhiệm vụ tháng 3/2023, về quản lý vận hành và sản xuất kinh doanh điện: Tổng công ty tập trung mọi nỗ lực và phương tiện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy lưới điện truyền tải để đảm bảo cung cấp điện cho mùa nắng nóng.

Tiếp tục tập trung mọi nỗ lực, triển khai các biện pháp toàn diện và quyết liệt nhằm ngăn chặn tai nạn lao động, giảm thiểu sự cố và thời gian cắt điện, mất điện để không vượt các chỉ tiêu về suất sự cố, SAIFI-T, SAIDI-T EVN giao.

Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm tổn thất điện năng để phấn đấu thực hiện tốt nhất đối với chỉ tiêu tổn thất điện năng Tập đoàn giao.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình sửa chữa lớn theo kế hoạch năm 2023 để đảm bảo chất lượng lưới điện truyền tải.

Tập trung thực hiện tốt chỉ tiêu tiết kiệm chi phí đúng theo chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Về đầu tư xây dựng, EVNNPT tập trung chỉ đạo các mục tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng theo kế hoạch Tập đoàn giao. 

Cụ thể, về thực hiện khối lượng đầu tư xây dựng và giải ngân: các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án đầu tư xây dựng để thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch khối lượng đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư thuần năm 2023 ngay từ đầu năm.  

Về công tác khởi công: tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác lựa chọn nhà thầu và bồi thường giải phóng mặt bằng để có thể khởi công các dự án có kế hoạch khởi công trong quý I/2023 (lắp M2 TBA 220kV Bắc Kạn, đường dây 220kV Sơn La - Điện Biên, cải tạo đường dây 220kV Phả Lại - Bắc Giang, lắp M2 TBA 220kV Chư Sê).

Về công tác đóng điện: tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đóng điện các dự án có kế hoạch hoàn thành trong quý I và đầu quý II/2023 để đảm bảo cung cấp điện cho mùa nắng nóng 2023: các đường dây 220kV: đấu nối TBA 220kV Bắc Quang, Hải Dương - Phố Nối, nâng khả năng tải đường dây 220kV Sơn La - Suối Sập; lắp M2 TBA 220kV Lạng Sơn, TBA 220kV Yên Mỹ, giải pháp đảm bảo yêu cầu về điện áp cho lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc.

Đình Tú