Thanh Hóa tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Thứ năm, 3/3/2022 | 16:17 GMT+7
Ngày 2/3, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND về việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Theo quyết định, đối với chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) thông thường có khả năng tái sử dụng, tái chế như: giấy, nhựa, kim loại, nilon... các hộ gia đình, cá nhân phân loại và lưu giữ riêng. Chất thải thực phẩm là các loại chất thải dễ phân hủy trong điều kiện tự nhiên như: các loại thực phẩm thừa, hư hỏng; bã chè, bã café... cần phân vào các bao bì riêng màu xanh, đảm bảo không phát tán mùi, nước rỉ ra môi trường.

Đối với CTRSH khác gồm: chất thải có khả năng đốt cháy thu hồi năng lượng (lá cây, cành cây, tranh ảnh, gỗ…), chất thải trơ (thủy tinh, sành sứ...), các hộ gia đình, cá nhân phân loại, lưu giữ, bảo quản chất thải phù hợp theo điều kiện của mỗi gia đình trong thời gian chưa xử lý. UBND cấp xã sẽ bố trí các khu, điểm dân cư thiết bị lưu giữ để đảm bảo không bị thủng, rách; bao bì đựng chất thải được in dòng chữ “Chất thải trơ” để người dân dễ phân biệt.

CTRSH cồng kềnh bao gồm các loại chất thải rắn có kích thước lớn như: tủ, giường, nệm, bàn, ghế salon, tranh, gốc cây, thân cây, cành cây to… chủ nguồn thải phải tự thỏa thuận với đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH về dịch vụ thu gom, vận chuyển đến nơi tiếp nhận, xử lý. Trong thời gian đơn vị thu gom, vận chuyển chưa đến vận chuyển đi xử lý, chủ nguồn thải có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản, không được tập kết ra vỉa hè, lòng đường, khu vực công cộng.

Thu gom, vận chuyển, lưu trữ CTRSH theo đúng yêu cầu, quy định 

Đối với CTRSH nguy hại như pin, ắc quy, bóng đèn huỳnh quang hỏng, nhiệt kế vỡ, hỏng… UBND cấp xã bố trí mỗi khu phố, điểm dân cư 1 thùng màu đen có nắp đậy, in dòng chữ CTNH (chất thải nguy hiểm) để người dân phân loại, bỏ vào. 

Quyết định nêu rõ, đơn vị thu gom, vận chuyển cần đảm bảo thời gian thu gom, vận chuyển rác thải đến điểm tập kết phải trong khoảng thời gian do UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã quy định, sử dụng loa, chuông, kẻng hoặc hình thức thông báo khác đã thỏa thuận khi đến lấy CTRSH. Đối với những nơi thuận tiện cho xe cơ giới đi vào, CTRSH có thể được vận chuyển trực tiếp từ nơi phát sinh đến nơi xử lý; nếu không thuân tiện, CTRSH phải vận chuyển đến điểm tập kết để vận chuyển về nơi xử lý.

Tùy vào đặc điểm của mỗi khu vực dân cư, UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với đơn vị thu gom CTRSH và tổ trưởng tổ dân phố, khu phố, ban quản lý chung cư, trưởng thôn, xóm, bản xác định thời gian, địa điểm, tần suất, tuyến thu gom CTRSH phù hợp với hiện trạng. Đảm bảo tuân thủ một số quy định sau đây: CTRSH có khả năng tái sử dụng, tái chế được thu gom và chuyển giao cho các cơ sở tái chế tùy theo khối lượng phát sinh; chất thải thực phẩm trong khu vực đông dân cư và trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp sẽ thu gom tối thiểu là 1 ngày/1 lần, đối với khu vực thưa dân cư, tần suất thu gom tối thiểu 2 ngày/1 lần; chất thải có khả năng đốt cháy thu hồi năng lượng có thể thu gom với tần suất tối thiểu 5 ngày/1 lần hoặc lâu hơn, tùy điều kiện từng địa phương và khối lượng rác phát sinh.

Để hoàn thành các yêu cầu đề ra trên, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Rà soát, tổng hợp phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn của các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và các quy định hiện hành.

Giao UBND cấp huyện tổ chức triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện nghiêm. Hàng năm xây dựng và triển khai kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để ký hợp đồng (hoặc giao UBND cấp xã ký hợp đồng) với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại phát sinh từ sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Huyền Dung