Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW

Thứ tư, 5/7/2023 | 16:14 GMT+7
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 796/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Quyết định nêu rõ, Trưởng Ban chỉ đạo Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Các Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng.

Thành lập Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Theo quyết định, Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức tổng kết và xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; báo cáo đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trình Bộ Chính trị trước ngày 1/10/2023.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án tổng kết. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thành lập Tổ Biên tập xây dựng Đề án, ban hành Kế hoạch tổng kết và Đề cương báo cáo bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Bảo An