Trong nước

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng

Thứ sáu, 9/12/2022 | 15:46 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1521/QĐ-TTg ngày 9/12/2022 thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030.

Ảnh minh họa

Theo đó, Thủ tướng quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng Ban chỉ đạo. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong là Phó trưởng Ban thường trực.

Thanh tra Chính phủ là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030, trong đó bao gồm các nhiệm vụ kế hoạch để thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng và Thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình Chính phủ.

Trưởng Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban chỉ đạo. Đồng thời, Trưởng Ban chỉ đạo thành lập tổ công tác liên ngành giúp việc Ban chỉ đạo do một Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm tổ trưởng, thảnh viên là cán bộ thuộc các cơ quan tham gia Ban chỉ đạo, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Tiến Đạt