Sản phẩm, công nghệ

Thành lập Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng

Chủ nhật, 31/12/2023 | 14:11 GMT+7
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 2941/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản để giao dịch theo quy định. Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo thiết kế trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo; chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; huy động các nguồn lực, liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thiết kế vi mạch, bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

UBND TP Đà Nẵng giao Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo về việc quyết định chuyển giao chỉ tiêu số lượng người làm việc, nhân sự và hướng dẫn bàn giao tại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sang Sở Thông tin và Truyền thông.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo sau khi nhận bàn giao từ Sở Nội vụ.

Nhã Quyên