Sản phẩm, công nghệ

Đào tạo sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo tình trạng vận hành

Thứ tư, 22/11/2023 | 15:06 GMT+7
Từ ngày 22 – 24/11 tại Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) phối hợp với khoa Điện - trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tổ chức khóa đào tạo “Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo tình trạng vận hành”.

Tham gia kháo đào tạo có 34 học viên là Phó Giám đốc các Truyền tải điện, cán bộ phòng Kỹ thuật các Truyền tải điện, trạm trưởng các trạm biến áp, tổ trưởng Tổ thao tác lưu động và nhân viên vận hành có kinh nghiệm trong phạm vi quản lý của PTC2. Lực lượng này cũng là đội ngũ nòng cốt, trực tiếp theo dõi quá trình vận hành thiết bị và đề xuất phương án sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tại đơn vị.

Khóa đào tạo “Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo tình trạng vận hành”

Để nâng cao hiệu quả công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, đồng thời tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo vận hành an toàn, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã ban hành quy trình “Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo tình trạng vận hành” và được áp dụng trong toàn EVNNPT (gọi tắt là CBM).

Ông Lê Đình Chiến, Phó Giám đốc PTC2 cho biết: Theo CBM, kế hoạch sửa chữa được thực hiện dựa trên việc phân tích tình trạng thiết bị thông qua nhật ký vận hành, dữ liệu trong quá trình vận hành, dữ liệu tình trạng thiết bị thu thập qua quá trình thí nghiệm định kỳ. Để thực hiện được nhiệm vụ này một cách hiệu quả, chúng ta cần có những cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên vận hành trạm biến áp có những kiến thức để phân tích, đánh giá tình trạng thiết bị nhằm đề xuất sửa chữa, bảo dưỡng đạt hiệu quả cao về mặt kinh tế và vận hành.

Việc PTC2 tổ chức khóa đào tạo “Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo tình trạng vận hành” nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ từ giảng viên và tích cực trao đổi các vướng mắc để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn tại đơn vị sau này. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp gặp mặt đầy đủ đội ngũ trực tiếp vận hành các trạm biến áp trong phạm vi PTC2. Phòng Kỹ thuật công ty sẽ chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm đồng thời tổng hợp các vướng mắc chưa xử lý trong quy trình sửa chữa bảo dưỡng CBM để báo cáo EVNNPT xem xét, điều chỉnh phù hợp thực tế vận hành.

Quang Thắng