Năng lượng tái tạo

Thành phố Hà Nội tiếp tục phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo

Thứ năm, 13/1/2022 | 14:55 GMT+7
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022.

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo góp phần đáp ứng nhu cầu cung cấp điện đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường. Tiếp tục ưu tiên, khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, điện mặt trời trên mặt nước, thí điểm mô hình sử dụng điện mặt trời phù hợp. Xây dựng các chính sách hỗ trợ và cơ chế nhằm tạo đột phá cho phát triển điện mặt trời phù hợp điều kiện đặc thù của Thủ đô Hà Nội. Tiếp tục khuyến khích và đẩy nhanh các dự án phát triển nguồn điện từ xử lý chất thải rắn.

Cụ thể, năm 2022, toàn Thành phố phấn đấu phát triển năng lượng tái tạo tăng thêm khoảng 37MW từ điện rác (đưa dự án Nhà máy điện rác Seraphin vào vận hành); khuyến khích phát triển mô hình điện mặt trời mái nhà, đặc biệt là việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các trụ sở cơ quan ban, ngành, UBND các cấp, công an các phường, các trạm y tế, trường học...

Để thực hiện các mục tiêu, Thành phố Hà Nội sẽ tuyên truyền trên báo đài Trung ương, Thành phố, hình thức lồng ghép tại các sự kiện, các địa phương... nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích, sự cần thiết về phát triển các dự án điện rác và điện mặt trời trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Phối hợp, thực hiện lồng ghép nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích, sự cần thiết phát triển các dự án điện rác và điện mặt trời trên địa bàn Thành phố với nội dung tuyên truyền về quản lý nhu cầu điện, tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả do cơ quan chức năng và các đơn vị điện lực chủ trì thực hiện.

Thành phố Hà Nội sẽ đề xuất cơ chế đặc thù nhằm khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn. (Ảnh minh họa)

Về khoa học và công nghệ: lựa chọn công nghệ xử lý rác có thu hồi năng lượng hiện đại, hiệu suất cao để phát điện tại các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố. Lựa chọn công nghệ tiên tiến, hiện đại đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà (tấm pin mặt trời có hiệu suất cao, thân thiện môi trường; bộ biến tần Inverter đảm bảo chất lượng điện năng nối lưới), có kết hợp với hệ thống tích trữ năng lượng.

Bên cạnh đó, nghiên cứu đánh giá tác động và đề xuất giải pháp quản lý hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chiếu sáng thông minh lớp học kết hợp nguồn điện mặt trời nối lưới cho mô hình trường học xanh ở Hà Nội.

Về xây dựng cơ chế chính sách: UBND Thành phố Hà Nội sẽ đề xuất với cấp thẩm quyền cho phép Thành phố nghiên cứu, áp dụng cơ chế đặc thù nhằm khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà trên địa bàn...

Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế để đầu tư, phát triển các dự án điện mặt trời, điện rác trên địa bàn Thành phố. Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp, hội thảo khoa học, nghiên cứu xây dựng phòng thử nghiệm hợp chuẩn. Khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ nguồn lực, đảm bảo thực hiện xã hội hóa tối đa với các dự án điện mặt trời, điện rác trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương Thành phố chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động liên quan đến phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật hiện hành; theo dõi, giám sát, kiểm tra thực hiện các dự án điện năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố. Chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra các công trình điện mặt trời đã đấu nối lưới điện, dự án điện mặt trời đang triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Sở Công Thương cũng chủ trì thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động và đề xuất giải pháp quản lý hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội; nghiên cứu ứng dụng công nghệ chiếu sáng thông minh lớp học kết hợp nguồn điện mặt trời nối lưới cho mô hình trường học xanh ở Hà Nội. Thẩm định dự án điện năng lượng tái tạo đầu tư trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng và các quy định liên quan khác.

Chủ trì triển khai thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích, sự cần thiết về phát triển các dự án điện rác và điện mặt trời trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình đăng ký, đầu tư phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố gửi Bộ Công Thương, UBND Thành phố theo quy định...

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Quy hoạch kiến trúc và các đơn vị liên quan đề xuất, xác định diện tích, phạm vi các khu vực, tòa nhà phát triển các dự án điện mặt trời. Phối hợp Sở Công Thương thực hiện kiểm tra các công trình điện mặt trời đã đấu nối lưới điện, dự án điện mặt trời đang triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu về khả năng sử dụng điện tái tạo (năng lượng mặt trời, gió) trong chiếu sáng công cộng, đặc biệt cho các dự án chiếu sáng đường nông thôn, khu vực khó khăn trong việc tiếp cận với điện lưới, xác định việc sử dụng năng lượng mặt trời là phù hợp với định hướng phát triển.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Công Thương để thẩm định các nội dung về sử dụng đất, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu của các dự án điện năng lượng tái tạo...

Cẩm Hạnh