Tháo gỡ vướng mắc trong công tác nghiệm thu đóng điện các dự án của EVNNPC

Thứ tư, 16/11/2022 | 08:00 GMT+7
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa tổ chức phiên họp về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác nghiệm thu đóng điện các dự án của EVNNPC.

Theo báo cáo của EVNNPC, hiện 3 Ban quản lý của EVNNPC đang thực hiện 269 dự án. Ngoài các dự án Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao, EVNNPC cũng thực hiện khởi công 6 dự án và đóng điện 1 dự án khác.

Tính đến giữa năm 2022, Ban quản lý dự án lưới điện EVNNPC thực hiện có 65 dự án đang chuẩn bị đầu tư, 35 dự án đang triển khai thi công, 7 dự án đã đóng điện giai đoạn nhưng chưa hoàn thành công trình, 19 dự án đã đóng điện và chuẩn bị quyết toán. Tại Ban quản lý dự án phát triển điện lực EVNNPC có 58 dự án đang chuẩn bị đầu tư, 36 dự án đang triển khai thi công, 7 dự án đã đóng điện giai đoạn nhưng chưa hoàn thành công trình. Ban quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc có 29 dự án đang chuẩn bị đầu tư, 13 dự án đang triển khai thi công.

EVNNPC tổ chức phiên họp về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác nghiệm thu đóng điện các dự án đầu tư xây dựng

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các dự án, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1) yêu cầu phải có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP hoặc ý kiến cho phép của cấp có thẩm quyền mới cho phép cắt điện, đóng điện cho từng giai đoạn.

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền kiểm tra của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương), EVNNPC đã nhận được văn bản của đơn vị này về việc kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình lưới điện do EVN quyết định đầu tư, làm chủ đầu tư hoặc giao các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

Theo đó, các dự án này đã có ý kiến yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo EVN xem xét, chỉ đạo đóng điện theo giai đoạn các dự án có tính chất cấp thiết, trọng điểm, bảo đảm an toàn và liên tục hệ thống điện khu vực.

EVNNPC cho biết đối với các dự án thuộc thẩm quyền kiểm tra của Sở Công Thương các tỉnh thực hiện dự án, Tổng công ty đã làm việc, báo cáo và mời Sở Công Thương các địa phương này kiểm tra và chấp thuận kết quả nghiệm thu theo giai đoạn. Tuy nhiên, Sở Công Thương các địa phương chưa kiểm tra, chưa có biên bản kiểm tra và chưa có văn bản chính thức chấp thuận kết quả nghiệm thu cho các giai đoạn thi công hạng mục công trình riêng lẻ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Tổng công ty thống nhất đề nghị, đối với những dự án tồn tại điểm đấu T ngắn hạn mà toàn bộ đường dây và các thiết bị TBA 110kV thuộc tài sản ngành điện, đề nghị EVN cho phép EVNNPC triển khai và hoàn thành đóng điện bảo đảm mục tiêu cấp điện cho phụ tải.

EVN đã chấp thuận đối với các dự án treo dây mạch 2 đường dây 110kV từ TBA 220kV Bảo Thắng - 110kV Văn Bàn; nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Bắc Ninh - vị trí 76 và các nhánh rẽ; cải tạo đường dây 110kV từ TBA 220kV Phú Thọ - Bãi Bằng - Việt Trì.

Đối với các nhánh rẽ thuộc tài sản khách hàng chuyên dùng đang tồn tại trên lưới điện, EVNNPC cũng kiến nghị EVN báo cáo Bộ Công Thương có ý kiến với Sở Công Thương các tỉnh, yêu cầu khách hàng đầu tư các hạng mục thuộc tài sản quản lý và phối hợp với ngành điện chuyển đấu nối theo quy hoạch được duyệt hoặc có chủ trương bàn giao tài sản về ngành điện để triển khai.

Lãnh đạo EVNNPC cũng thống nhất kiến nghị cho phép đóng điện phần tài sản khách hàng theo kết cấu hiện trạng khi EVNNPC hoàn thành thực hiện dự án; kiến nghị EVN có ý kiến với A1 về việc xem xét cho phép đóng điện đối với các dự án phải thực hiện đóng điện theo nhiều giai đoạn để phù hợp theo tình hình vận hành thực tế và đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án.

PV