Văn hóa, du lịch

Thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Thứ ba, 9/8/2022 | 12:53 GMT+7
Theo Kế hoạch số 437/KH-SVHTT của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố năm 2022 sẽ bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 1/9 đến 31/10.

Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội dành cho công dân Việt Nam và người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài; các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu, năng lực sáng tác và thiết kế.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm những tác phẩm có ý tưởng hay, sáng tạo, giàu ý nghĩa, có nội dung sâu sắc, tính cổ động cao, làm phong phú và đa dạng cho công tác tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thái độ, hành vi ứng xử của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Vẽ tranh nhằm tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Hà Nội

Kế hoạch nêu rõ, có 2 thể loại tác phẩm dự thi được chấp nhận, gồm tranh vẽ được sáng tác bằng phương pháp truyền thống và tranh vẽ sử dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ...

Các tác phẩm dự thi phải tập trung phản ánh cuộc sống, con người, văn hóa, phong cảnh… liên quan đến những nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng; nêu bật các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đất nước, của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, "Thành phố vì hòa bình" và ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Tác phẩm dự thi gửi về Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội từ ngày 1/9 đến 31/10, căn cứ theo dấu bưu điện. Từ ngày 1/11 đến 15/12, ban tổ chức sẽ chấm điểm, tổng kết, trao giải cuộc thi và tổ chức trưng bày, giới thiệu các tác phẩm đoạt giải.

Sau khi kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ tiến hành thiết kế, in ấn cuốn sách giới thiệu về các tác phẩm đạt giải để chuyển tới các Sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình phối hợp với Trung tâm Thông tin triển lãm thực hiện tuyên truyền về cuộc thi trên cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao và các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan trước, trong và sau cuộc thi.

Các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực hưởng ứng, khuyến khích các tập thể, cá nhân có tác phẩm tham dự cuộc thi; thực hiện tuyên truyên về cuộc thi trên Đài Phát thanh và các kênh thông tin, tuyên truyền của địa phương.

Phương An