Việt Nam tích cực tham gia công tác bảo tồn đa dạng sinh học

Thứ hai, 19/12/2022 | 11:19 GMT+7
Mới đây, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học (COP15), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cùng đoàn Việt Nam đã tham gia phiên họp cấp cao với chủ đề “Nền văn minh sinh thái - Xây dựng tương lai chung cho mọi sự sống trên trái đất”.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào những nỗ lực chung nhằm bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu; Việt Nam luôn sẵn sàng huy động mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học; đồng thời kêu gọi các nước thành viên có hành động tương tự để hướng đến xây dựng hành tinh thịnh vượng và khỏe mạnh.

Theo Thứ trưởng, suy thoái đa dạng sinh học đang ở mức báo động và việc đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững trên toàn cầu và phục hồi đa dạng sinh học là thách thức với tất cả các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, với việc thông qua và thực hiện hiệu quả Khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020, mục tiêu này sẽ gần hơn rất nhiều.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chia sẻ, tham gia Công ước đa dạng sinh học từ năm 1994, từ đó đến nay Việt Nam đã có nhiều nỗ lực hướng đến giải quyết các mối đe dọa về đa dạng sinh học một cách toàn diện, bao gồm hoàn thiện hành lang pháp lý, tích cực hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, tạo điều kiện cho cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trong nước phát triển... Đặc biệt, Khung đa dạng sinh học toàn cầu chính là kim chỉ nam để Chính phủ Việt Nam xây dựng Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học qua nhiều thời kỳ, giúp Việt Nam bắt kịp các yêu cầu bảo tồn của thế giới.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu về công tác bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu tại COP15

Với tư cách là thành viên tích cực của Công ước, Việt Nam kiến nghị cần nhanh chóng thiết lập các cơ chế hỗ trợ thực hiện, bao gồm cơ chế tài chính mới, huy động nguồn lực, xây dựng và phát triển năng lực, kỹ thuật, hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ; tăng cường hợp tác giữa các bên để thực hiện thành công các mục tiêu tham vọng của Khung đa dạng sinh học toàn cầu; tạo cơ hội để mỗi người dân, tổ chức, quốc gia phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của mình trong việc hiện thực hóa tầm nhìn 2050 về “Sống hòa hợp với thiên nhiên”.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nêu bật những tầm nhìn khác nhau về vai trò của các doanh nghiệp trong chính sách và hành động đa dạng sinh học, cũng như về việc tích hợp các công nghệ sinh học mới nổi trong Khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020. Bên cạnh đó, đại diện các quóc gia, tổ chức cũng tranh luận về cơ chế tài chính và huy động nguồn lực tiếp tục cho thấy những bất đồng giữa các nước phát triển và đang phát triển.

Trong khuôn khổ Hội nghị COP15, các đại diện kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để cộng đồng quốc tế đưa ra các giải pháp làm chậm quá trình mất đa dạng sinh học và khôi phục sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên. Các mục tiêu chi tiết có thể tập trung vào việc giảm tác hại của các loài ngoại lai xâm hại, cắt giảm sử dụng thuốc trừ sâu và rác thải nhựa, phục hồi các loài và hệ sinh thái bị suy thoái, đồng thời giảm các hoạt động có hại đối với đa dạng sinh học, chuyển nguồn lực đó sang các hoạt động thân thiện với thiên nhiên.

Huyền Dung (T/H)