Bất động sản

Thừa Thiên Huế tìm nhà đầu tư cho dự án cửa hàng xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại

Thứ năm, 1/10/2020 | 15:43 GMT+7
Dự án được xây dựng tại khu A, khu đô thị mới An Vân Dương, thuộc địa phận thị xã Hương Thủy với sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 18 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại. Dự án nhằm xây dựng mới một cửa hàng bán lẻ xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc gia bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của tỉnh, đảm bảo an ninh về nhiên liệu cho mọi tình huống.

 Dự án được xây dựng trên diện tích 5.075 m2 trên địa bàn thị xã Hương Thủy

Vị trí xây dựng dự án là khu đất nghiên cứu dự án có ký hiệu TM-DV8 và CL4 tại khu A, khu đô thị mới An Vân Dương với diện tích 5.075 m2 trong đó diện tích cho nhà đầu tư thuê đất khoảng 1.965 m2. Được biết số tiền đầu tư 18 tỷ đồng chưa bao gồm tiền thuê đất.

Hiện tại, khu đất CL4 chủ yếu đang là đất lúa, đất chưa sử dụng và đất ao hồ thuộc địa bàn xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy. Khu đất TM-DV8 chủ yếu đang là đất lúa đã giao cho người dân theo Nghị định số 64-CP của Chính phủ, thuộc địa bàn xã Thủy Thanh.

Được biết, sau 30 ngày công bố kêu gọi nhà đầu tư, nếu có hồ sơ đăng ký đáp ứng đầy đủ chỉ tiêu theo các nội dung yêu cầu sẽ thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định.

Hạ Quyên