Tiết kiệm điện năng

Tổ chức diễn đàn về tiết kiệm năng lượng

Thứ hai, 24/10/2022 | 15:32 GMT+7
Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) chuẩn bị tổ chức Diễn đàn “Tiết kiệm năng lượng - Từ hoạch định chính sách quốc gia đến hành động thực tế” tại Hà Nội.

Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) tổ chức Diễn đàn “Tiết kiệm năng lượng - Từ hoạch định chính sách quốc gia đến hành động thực tế”.

Diễn đàn diễn ra vào ngày 25/10 tại trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Ảnh minh họa

Diễn đàn được tổ chức nhằm mục đích chia sẻ thông tin tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác tiết kiệm năng lượng/tiết kiệm điện nói riêng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung.

Diễn đàn sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương); đại diện Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam, lãnh đạo trường Đại học Điện lực, hơn 200 khách mời gồm sinh viên cùng đông đảo các cơ quan báo chí, truyền hình.

Nhã Quyên