Kinh tế xanh

Triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam

Thứ sáu, 27/5/2022 | 09:40 GMT+7
Ngày 26/5, tại thành phố Hải Phòng, Ban tổ chức triển khai cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (Ban tổ chức 248) tổ chức Hội nghị Triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Hồng.

Hội nghị nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam và hướng dẫn tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam là bộ chuẩn mực đầu tiên về văn hóa kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện, các Bộ, ngành tham gia. Bộ tiêu chí gồm 16 tiêu chí cụ thể và 40 chỉ số đánh giá, được ban hành làm căn cứ cho việc xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban tổ chức 248 cho biết: Để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, chúng ta rất cần có một cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, năng động, đoàn kết, hướng tới phát triển bền vững. Mục tiêu đó chỉ có thể đạt được khi các doanh nghiệp phát triển hài hòa dựa trên các trụ cột: kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, trong đó văn hóa là yếu tố cốt lõi, là nền tảng dẫn dắt và điều chỉnh các trụ cột khác.

Năm 2022, Ban tổ chức 248 và Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức hướng dẫn về triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam đến cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc.

Hướng dẫn tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Hồng

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chia sẻ, văn hóa doanh nghiệp không chỉ là hình ảnh doanh nghiệp mà còn là hình ảnh quốc gia với các hành vi ứng xử cụ thể. Đó là ứng xử với khách hàng, cộng đồng; là cách giao tiếp với đối tác trong và ngoài nước, trách nhiệm với xã hội, nhất là khi chúng ta tham gia vào các hiệp định đối tác song phương, đa phương thì vai trò của văn hóa doanh nghiệp càng được thể hiện sâu sắc, toàn diện. Trải qua các giai đoạn phát triển của đất nước, cùng với nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa, nhiệm vụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, kế thừa, bổ sung, phát triển và hoàn thiện trong các Nghị quyết trọng tâm về văn hóa.

Nhằm cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 10/11 hàng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định chủ đề trọng tâm là “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ”. Trong đó, Bộ đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp với Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan phát động và trao giải thưởng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh”, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2022.

Mặt khác, Bộ cũng đánh giá cao việc Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn thành phố Hải Phòng là nơi triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam cùng các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Hồng - 1 trong 4 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Với vai trò quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ sẽ tích cực và có trách nhiệm phối hợp với Hiệp hội, các Bộ, ngành liên quan trong tham mưu ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững theo đúng quy định của pháp luật. Bộ tin tưởng, việc triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam sẽ là cơ sở, tạo niềm tin vững chắc với cộng đồng doanh nghiệp trong lao động sản xuất, kinh doanh; khích lệ tính sáng tạo với những mô hình hay, cách làm mới để doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có bước phát triển trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã giới thiệu 10 doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam được công nhận năm 2021; chia sẻ chuyên đề và tọa đàm “Xây dựng thương hiệu bằng sứ mệnh xã hội”.

Nhân dịp này, Ban tổ chức 248 và lãnh đạo UBND 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng tiến hành ký kết Chương trình phối hợp triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam.

Ngọc Huyền