Triển khai dự án cải tạo đường dây 110kV Long Bối, Kiến Xương, Tiền Hải

Thứ tư, 31/5/2023 | 10:11 GMT+7
Mới đây, tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Ban Quản lý dự án lưới điện (BA1) – Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thái Bình (PC Thái Bình) cùng các nhà thầu thi công triển khai dự án cải tạo đường dây 110kV lộ 172E3.3 Long Bối – Kiến Xương – 173E11.9 Tiền Hải.

Đây là một trong những dự án nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua năm 2023 theo chỉ thị liên tịch số 5594/CTLT-BDALĐ ngày 30/12/2022 giữa lãnh đạo và Công đoàn Ban quản lý dự án lưới điện “Phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2023”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Dự án cải tạo đường dây 110kV lộ 172E3.3 Long Bối – Kiến Xương – 173E11.9 Tiền Hải có tổng mức đầu tư 164,661 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án lưới điện trực tiếp quản lý, điều hành dự án.

Đây là công trình năng lượng cấp II, nhóm B với quy mô đầu tư: cải tạo và xây dựng mới đường dây 110kV từ Pooctich TBA 110kV E3.3 Long Bối – TBA 110kV E11.9 Tiền Hải với tổng chiều dài 37,9km; cải tạo dây dẫn và thanh cái, kẹp cực thiết bị hiện có lên dây ACSR300/39 tại trạm biến áp 110kV Long Bối và trạm biến áp 110kV Kiến Xương; lắp đặt 01 tủ xuất tuyến 22kV tại TBA 110kV Long Bối; cải tạo đoạn tuyến đường dây 110kV từ TBA 110kV Long Bối – VT127 hiện có sang vận hành 22kV, kết hợp xây dựng mới đường dây 22kV 01 mạch kết nối với lưới điện 22kV hiện có trong khu vực với chiều dài 5km.

Ông Phan Hồng Việt, Phó Giám đốc BA1, đơn vị quản lý A dự án cho biết: Do đường dây hiện trạng của dự án đã vận hành lâu năm, hiện đã xuống cấp cần phải cải tạo, nâng cấp để đảm bảo an toàn cho vận hành hệ thống lưới điện. Đồng thời việc cải tạo đường dây 110kV lộ 172E3.3 Long Bối – Kiến Xương – 173E11.9 Tiền Hải sẽ nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của 2 huyện Kiến Xương và Tiền Hải của tỉnh Thái Bình. Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 3812/QĐ-BCT ngày 2/10/2017.

Phạm Kiểm