Triển khai văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường tại Cần Thơ

Thứ hai, 22/8/2022 | 10:38 GMT+7
Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2022.

Tại hội nghị, ông Đỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở TN&MT thành phố Cần Thơ phát biểu: Luật BVMT năm 2020 là các văn bản pháp lý rất quan trọng nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia vào các hoạt động BVMT từ hoạch định chính sách đến tổ chức giám sát thực hiện. Trong đó, doanh nghiệp, người dân đóng vai trò trung tâm, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo pháp luật, cơ chế, chính sách về BVMT.

Để triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/20022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TN&MT quy định chi tiết một số điều của Luật này.

Hội nghị triển khai văn bản pháp luật về BVMT năm 2022

Ông Đỗ Thanh Thảo cho biết thêm, Sở TN&MT tổ chức hội nghị lần này để giới thiệu, phổ biến đến các đại biểu những điểm mới của Luật BVMT năm 2020, phương thức quản lý môi trường của dự án đầu tư thông qua các tiêu chí về môi trường, xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường… Sự kiện cũng nhằm cập nhật bổ sung các quy định chính sách mới về BVMT, nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, BVMT cho cán bộ, công chức, viên chức... phụ trách môi trường từ cấp thành phố đến xã, phường, thị trấn và lãnh đạo quản lý các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) Nguyễn Hưng Thịnh đã giới thiệu tổng quan về một số nội dung mới của Luật BVMT năm 2020; Nghị định số 08/20022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ TN&MT quy định chi tiết một số điều của Luật. Trong đó, một số nội dung đáng chú ý được nhấn mạnh là: tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò giám sát, phản biện, bảo đảm quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động BVMT; phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường; cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến môi trường; các quy định liên quan đến kiểm soát các yếu tố môi trường tác động đến sức khỏe con người; giải pháp bảo vệ các thành phần môi trường; phân loại rác thải tại nguồn định hướng cách thức quản lý ứng xử với chất thải, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam...

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu còn được nghe các báo cáo giới thiệu, phổ biến một số điểm mới về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực BVMT; những điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ; một số điểm cần lưu ý về xử phạt vi phạm hành chính tại Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020… 

Gia Linh