Tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ năm, 8/6/2023 | 09:58 GMT+7
Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa ban hành công văn số 458-CV/ĐU ngày 6/6/2023 gửi các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên EVNNPT yêu cầu tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch điện VIII.

Thực hiện Công văn số 1187-CV/ĐU ngày 5/6/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tuyên truyền Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QHTTQG); Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII), Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) yêu cầu:

Các cấp ủy trực thuộc, Công đoàn,  Đoàn Thanh niên EVNNPT căn cứ “Đề cương tuyên truyền về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Quy hoạch điện VIII và những tư liệu tài liệu, thông tin được đăng trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của EVNNPT về nội dung QHTTQG, Quy hoạch điện VIII để tuyên truyền tại đơn vị, tổ chức mình thông qua các hình thức phù hợp (lưu ý phổ biến, tuyên truyền trong sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, chi bộ và tổ chức đoàn thể, trên trang thông tin điện tử và các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền khác của đơn vị, tổ chức). Đồng thời tổ chức các hội nghị thông tin tuyên truyền lồng ghép tại các hội thảo, tọa đàm, họp báo về hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; các dự án, đề án đang triển khai do cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể tổ chức.

Chỉ đạo, rà soát cập nhật và cụ thể hóa các nội dung của QHTTQG, Quy hoạch điện VIII vào chiến lược, kế hoạch phát triển của đơn vị.

Đảng ủy EVNNPT yêu cầu tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch điện VIII

Huy động sự tham gia của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên EVNNPT để cùng tham gia có hiệu quả công tác tuyên truyền về các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và triển khai QHTTQG, Quy hoạch điện VIII đồng thời cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước trong đơn vị. Phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập, lao động sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước, đảm bảo tiến độ chất lượng, dự án đầu tư gắn với chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực hiện QHTTQG, Quy hoạch điện VIII.

Thu Hà