Sản phẩm, công nghệ

Ưu tiên phát triển công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao

Thứ sáu, 1/1/2021 | 11:40 GMT+7
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2020/QĐ-TTg về danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Theo đó, 99 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển gồm: công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ Internet kết nối vạn vật, công nghệ lượng tử, công nghệ tin sinh học, công nghệ hàng không, vũ trụ, viễn thám, công nghệ thiết kế, chế tạo màn hình độ phân giải cao, công nghệ in 3D tiên tiến...

Công nghệ Internet kết nối vạn vật

Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển gồm 107 công nghệ như: thẻ thông minh, đầu đọc thẻ thông minh; dịch vụ tư vấn, thiết kế và cho thuê hệ thống công nghệ thông tin; hệ thống, thiết bị giáo dục và đào tạo thông minh; sản phẩm, giải pháp công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới…

Trường hợp công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao không thuộc các Danh mục nêu trên nhưng đáp ứng các quy định của Luật Công nghệ cao, có tính cấp thiết, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực từ 15/2/2021, thay thế cho Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tiên phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tiên phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; khoản 2 Điều 1 và Điều 4 Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg về việc quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành theo Quyết định 66/2014/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Gia Linh