Sản phẩm, công nghệ

Vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Nam

Thứ ba, 10/10/2023 | 10:59 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức khánh thành và đưa vào vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh - DC, Mạng diện rộng - SDWAN và Trung tâm giám sát an toàn thông tin - SOC (gọi chung là Trung tâm tích hợp dữ liệu).

Tại sự kiện, ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam cho biết, Trung tâm tích hợp dữ liệu là công trình thuộc dự án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Công trình được khởi công từ tháng 1/2023, đặt tại tầng 6 Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam (phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ). Tổng kinh phí thực hiện công trình 249 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương, do Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam làm chủ đầu tư. Các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được tập hợp tại trung tâm nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ các ứng dụng, dịch vụ, dữ liệu dùng chung, cũng như tránh tình trạng phát triển ứng dụng, dịch vụ manh mún, riêng lẻ tại các cơ quan, đơn vị.

Các đại biều thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Nam

Mô hình tổng thể của Trung tâm tích hợp dữ liệu bao gồm Trung tâm tích hợp dữ liệu chính (DC), Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) và Mạng diện rộng (SDWAN).

Trung tâm tích hợp dữ liệu chính là nơi tập trung toàn bộ hệ thống mạng, hệ thống sever máy chủ phục vụ triển khai các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh; đóng vai trò nền tảng ứng dụng, nền tảng kết nối các hệ thống thông tin.

Trung tâm giám sát an toàn thông tin được định nghĩa là một trung tâm điều hành an ninh mạng có nhiệm vụ theo dõi, phát hiện, cách ly, xử lý các sự cố và chịu trách nhiệm về mức độ an toàn của toàn bộ hệ thống thông tin của tổ chức với tần suất giám sát, hoạt động 24/7. Trung tâm đi vào hoạt động sẽ giúp nhanh chóng phát hiện mọi dấu hiệu tấn công vào hệ thống mạng, chủ động ứng phó, từ đó giảm thiểu các thiệt hại.

Hệ thống mạng WAN tỉnh được xây dựng dựa trên công nghệ SDWAN theo hướng xây dựng mạng diện rộng phủ khắp từ cấp tỉnh đến cấp huyện, đảm bảo tận dụng hiệu quả các đường truyền internet, đường truyền số liệu chuyên dùng hay đường mạng riêng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong việc bảo đảm chất lượng đường truyền phục vụ những ứng dụng hiện đại như VoIP, hội nghị truyền hình...

Theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, các hệ thống được đưa vào vận hành là nền tảng, trái tim của hệ thống chính quyền số của tỉnh Quảng Nam. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của chính phủ và của tỉnh.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cử nhân lực có chất lượng làm việc tại trung tâm, đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, Sở cần sớm ban hành quy chế sử dụng, vận hành trung tâm; thường xuyên tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh những vấn đề liên quan để trung tâm hoạt động hiệu quả, đáp ứng cho công tác chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam.

Thanh Trúc (t/h)