Sản phẩm, công nghệ

Xây dựng "Hệ thống quản lý khách hàng điện mặt trời mái nhà"

Thứ hai, 26/7/2021 | 15:00 GMT+7
Điện lực Bố Trạch (Quảng Bình) đã xây dựng chương trình “Hệ thống quản lý khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN)” nhằm phục vụ cho việc thu thập, giám sát các khách hàng ĐMTMN được nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Thực tế cho thấy việc theo dõi, truy vấn dữ liệu, hình ảnh, hồ sơ, soạn thảo các biểu mẫu, phụ lục gặp nhiều khó khăn và chỉ thực hiện theo hình thức trực quan, thủ công. Một số chức năng trên web Portal hoặc Server số hóa của ngành điện chỉ lưu trữ được hình ảnh và một số thông tin liên quan, hầu hết đều bị giới hạn người xem nên công tác truy xuất dữ liệu phục vụ báo cáo, kiểm tra nhiều khó khăn, mất rất nhiều thời gian do phải lấy từ các nguồn khác nhau.

Giao diện chính của "Hệ thống quản lý khách hàng lắp đặt ĐMTMN"

Để khắc phục những hạn chế và phục vụ cho việc thu thập, giám sát các khách hàng ĐMTMN được nhanh chóng hơn, Điện lực Bố Trạch đã xây dựng chương trình “Hệ thống quản lý khách hàng lắp đặt ĐMTMN”. Theo đó, chương trình sẽ sử dụng dữ liệu của các khách hàng ĐMTMN trên địa bàn quản lý được lưu trữ và cập nhật trên máy chủ của Công ty Điện lực Quảng Bình để truy vấn dữ liệu, hình ảnh, hồ sơ số hóa, các biểu mẫu liên quan. 

Với việc số hóa những số liệu hình ảnh một cách khoa học các thông tin của khách hàng, cán bộ quản lý, các đội, tổ, lãnh đạo đơn vị có thể truy vấn nhanh chóng mà không cần phải qua nhiều bước và mất nhiều thời gian. Chương trình được thiết kế một cách trực quan, dễ sử dụng cho các cán bộ quản lý, kể cả các công nhân phụ trách.

Quản lý, giám sát khách hàng lắp đặt ĐMTMN đang là mục tiêu hướng đến của ngành điện

Chương trình có khả năng hỗ trợ nhiều chức năng liên quan như xem các thông tin cơ sở dữ liệu, chức năng truy vấn dữ liệu liên quan đến các khách hàng lắp đặt ĐMTMN trước ngày 1/1/2021 và sau ngày 31/12/2020; các chức năng hỗ trợ liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng mua ĐMTMN, phục vụ báo cáo, tìm kiếm công văn, biểu mẫu, in ấn biểu mẫu, hợp đồng ký lại, thay đổi thông tin… Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ cán bộ điện lực kiểm tra khách hàng vi phạm công suất hàng tháng.

Chức năng cập nhật danh sách vi phạm hàng tháng

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Giám đốc Điện lực Bố Trạch cho biết: “Việc áp dụng “Hệ thống quản lý khách hàng lắp đặt ĐMTMN” đã mang lại nhiều lợi ích trong công tác quản lý, phù hợp với xu thế chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và uy tín của ngành điện”.

Theo baoquangbinh.vn