Bất động sản

Xây dựng bộ tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đối với từng loại đất

Thứ ba, 18/6/2024 | 15:00 GMT+7
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng bộ tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đối với từng loại đất (trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất khu công nghiệp…).

Ngày 18/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành, chuyên gia tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến 63 tỉnh, thành phố về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Nghị định quy định rõ: các địa phương không tổ chức HĐND cấp huyện thì UBND cấp huyện trình cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh để thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; trường hợp không phải lập quy hoạch sử dụng đất thì cấp huyện căn cứ vào quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu được phê duyệt để tổ chức thực hiện; rà soát, sửa đổi tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất trồng cây lâu năm, đất khu công nghiệp.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định về xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng công trình phòng, chống sạt lở bờ biển để không làm ảnh hưởng đến diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê thực hiện dự án. Theo đó, quỹ đất hình thành từ công trình phòng, chống sạt lở bờ biển và liền kề với diện tích đất chủ đầu tư đang sử dụng được Nhà nước giao, cho thuê mà không phải đấu giá, đấu thầu.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại những cuộc họp trước, trích lục đầy đủ văn bản pháp luật liên quan nhằm phân biệt dự án phòng, chống thiên tai và dự án lấn biển, vừa khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, chủ đầu tư xây dựng công trình phòng, chống sạt lở bờ biển nhưng cũng xác định đúng giá trị diện tích đất hình thành từ hoạt động này.

Phó Thủ tướng yêu cầu tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho địa phương phải cụ thể, có tính định lượng, phù hợp với thực tế. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng bộ tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đối với từng loại đất (trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất khu công nghiệp…).

Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất trình tự, thủ tục, quy định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó, việc xác nhận hoàn thành nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo pháp luật về quản lý thuế và gửi thông báo kết quả đến cơ quan quản lý đất đai. Làm rõ trường hợp cần đặt hàng, giao nhiệm vụ, hay đấu thầu lựa chọn tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Nhằm bảo đảm ổn định chính sách, môi trường đầu tư khi quy định về miễn, giảm tiền thuê đất (liên quan đến trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, đấu thầu), Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, chỉnh lý và xin ý kiến thành viên Chính phủ về chuẩn hóa khái niệm miễn, giảm tiền thuê đất, còn đối với các dự án đầu tư thuộc những lĩnh vực ưu tiên, địa bàn khó khăn được giao đất không thông qua đấu thầu, đấu giá, trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên thì thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Trong quy định điều khoản thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, mục của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch liên quan đến trình tự, thủ tục, hồ sơ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai, đất quốc phòng, đất an ninh.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị chỉ sửa đổi những điểm mà pháp luật về quy hoạch chưa hướng dẫn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần là nghị định chỉ hướng dẫn những điểm mới của Luật Đất đai, chưa có trong các văn bản pháp luật và sẽ tự động hết hiệu lực khi bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật chuyên ngành.

Hải Long (t/h)