Năng lượng tái tạo

80/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp gửi hồ sơ đàm phán giá điện

Chủ nhật, 10/9/2023 | 14:55 GMT+7
Theo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), hiện 80/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã gửi hồ sơ đàm phán giá điện.

Theo Cục Điều tiết điện lực, tính đến ngày 8/9/2023, có 80/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 4.497,86MW gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện, tăng thêm 1 dự án (Nhà máy điện gió Lig Hướng Hóa 2) so với tuần trước.

Trong đó, có 67 dự án (tổng công suất 3.849,41MW) đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá theo Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của Bộ Công Thương. EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 62/67 dự án; Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 58 dự án với tổng công suất 3.181,41MW.

Có 20 nhà máy/phần nhà máy với tổng công suất 1.171,72MW đã hoàn thành thủ tục COD, phát điện thương mại lên lưới. Sản lượng điện phát lũy kế của các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp tính từ thời điểm COD đến ngày 7/9/2023 đạt hơn 531 triệu kWh; trong đó, sản lượng điện phát trung bình ngày chiếm khoảng 0,57% tổng sản lượng nguồn điện được huy động.

Ảnh minh họa

23 dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình/một phần công trình; 29 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy/một phần nhà máy; 39 dự án đã có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư.

Số lượng dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã nộp hồ sơ đạt hơn 94%, chỉ còn 5 dự án (gần 6%) dự án chưa nộp hồ sơ.

Các dự án đã nộp hồ sơ và thực hiện đầy đủ các quy định đã vận hành thương mại, phát điện lên lưới, vừa góp phần tăng thêm năng lực cho hệ thống điện quốc gia vừa giảm bớt khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp.

Tiến Đạt