85,1% dân số nông thôn Hà Nội được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn

Thứ năm, 21/1/2021 | 14:21 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có Báo cáo số 14/BC-UBND về hiện trạng nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, khu vực nông thôn thành phố Hà Nội hiện nay được đầu tư xây dựng 119 công trình cấp nước tập trung nông thôn, trong đó có 84 công trình đang hoạt động cung cấp nước ổn định cho khoảng 88.000 hộ gia đình (khoảng 400.000 người dân nông thôn). Ngoài ra, mạng cấp nước đô thị cho khu vực nông thôn theo hình thức xã hội hóa có 5 dự án cấp nguồn hoàn thành. Qua đó, nâng tổng công suất nguồn cấp nước từ các nhà máy nước tập trung trên địa bàn thành phố hiện nay đạt khoảng 1.520.000m3/ngày đêm, tăng 623.000m3/ngày đêm so với năm 2016.

Hệ thống mạng truyền dẫn phân phối nước trên địa bàn huyện Đông Anh

Việc triển khai các dự án cấp nước theo hình thức xã hội hóa đã đem lại những kết quả nhất định. Đến nay, thành phố đã thực hiện phủ mạng cấp nước cho người dân khu vực nông thôn đạt khoảng 78%. Đáng chú ý, một số huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Gia Lâm... đã triển khai lắp đặt hệ thống mạng truyền dẫn phân phối cơ bản trên toàn địa bàn.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa cấp nước, thành phố cũng đã tích cực kêu gọi nhà đầu tư tham gia triển khai các dự án nước sạch nông thôn. Đến nay, UBND thành phố đã chấp thuận cho 23 nhà đầu tư triển khai 40 dự án cấp nước đầu tư vào cấp nước thành phố, trong đó, có 11 dự án phát triển nguồn, 29 dự án phát triển mạng cấp nước. Dự kiến, sau khi các dự án này hoàn thành sẽ nâng công suất toàn thành phố đạt khoảng 2.350.000m3/ngày đêm, bảo đảm nguồn nước sạch cung cấp cho các hộ gia đình khi có nhu cầu sử dụng, đạt tỷ lệ khoảng 96%. 

Theo tổng hợp, đến nay, 100% dân số khu vực nông thôn của Hà Nội được sử dụng nước hợp vệ sinh; trong đó, 85,1% dân số được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Tỷ lệ người/hộ nông thôn sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung và mở rộng hệ thống nước sạch đô thị ra khu vực nông thôn là 45,7% (2.024.614 người/528.931 hộ, trong đó, tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận nước sạch từ các hệ thống cấp nước khoảng 78%); tỷ lệ người/hộ nông thôn sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước quy mô hộ gia đình đạt 39,4% (1.745.510 người/455.973 hộ).

Thanh Bảo