Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực tài nguyên nước

Thứ sáu, 15/1/2021 | 16:47 GMT+7
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã chủ trì Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh lĩnh vực tài nguyên nước có vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững đất nước và bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia.

Thứ trưởng cho biết, Cục Quản lý tài nguyên nước đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, đẩy mạnh tổ chức triển khai đồng bộ, sâu rộng, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách đã được ban hành: chú trọng các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; công bố danh mục nguồn nước nội tỉnh; khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ; dòng chảy tối thiểu trên các sông suối...

Cũng như hoàn thiện, vận hành có hiệu quả hệ thống quan trắc, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, giám sát việc vận hành của hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ chứa thủy điện... dưới hình thức tự động, trực tuyến.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó: nghiên cứu, thúc đẩy cơ chế chia sẻ, giải quyết tranh chấp, xung đột tài nguyên nước xuyên biên giới theo các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy và thông lệ quốc tế…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Công Thành chủ trì Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 trong lĩnh vực tài nguyên nước

Tăng cường công tác hậu kiểm, tập trung kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, vận hành giảm lũ cho hạ du, điều tiết nước trong mùa cạn, bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ theo quy trình liên hồ chứa trên 11 lưu vực sông.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các cơ quan quản lý cần tận dụng khoa học công nghệ hiện đại trong lĩnh vực tài nguyên nước như viễn thám, ra đa, trí tuệ nhân tạo; đồng thời tích hợp dữ liệu cơ sở nhiều lĩnh vực trong ngành để thiết lập nền tảng cho quản lý lĩnh vực tài nguyên nước thông qua quan trắc, giám sát bằng các công nghệ tự động; xây dựng các khung pháp lý để đưa ra giải pháp xã hội hóa, từ đó thu thập được đa dạng nguồn số liệu.

Về tầm quan trọng của an ninh nguồn nước, Bộ trưởng cũng đề nghị xây dựng chính sách trong việc phát triển nguồn nước, xử lý ô nhiễm nguồn nước, xác định trách nhiệm các cơ quan từ Trung ương đến địa phương. Ngoài ra, Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tài nguyên nước cần phối hợp với các đơn vị khác trong Bộ, đẩy mạnh chương trình hợp tác quốc tế để cùng nhau trao đổi, thỏa thuận chia sẻ thông tin về nguồn nước, hợp tác, khai thác tài nguyên nước xuyên biên giới.

Lãnh đạo các đơn vị quản lý tài nguyên nước cần đánh giá lại hiệu quả việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước để xem xét tính bền vững trong việc tránh lãng phí, ô nhiễm nguồn nước; tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ điều tra, cung cấp nguồn nước cho các vùng hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng khô hạn và đảm bảo bảo các giải pháp cung cấp nguồn nước cho các vùng này một cách tối ưu.

Thanh Bảo