Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021

Thứ tư, 20/1/2021 | 15:41 GMT+7
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 235/BTNMT-TCMT về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021, ngày 2/2 hàng năm.

Theo đó, để hưởng ứng đề nghị của Ban thư ký Công ước Ramsar và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể tại Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con người, đa dạng sinh học; đồng thời kêu gọi người dân cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng những hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái.

Tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm hoặc phát động những phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021.

Tuyên truyền Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021

Lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, nguồn nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của Bộ, ngành và địa phương. Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021 cùng những hoạt động kỷ niệm ngày này ở các quốc gia được đăng ký và đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: https://www.worldwetlandsday.org

Bộ TN&MT cũng đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể sau khi hoàn thành những hoạt động tổ chức hưởng ứng kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021 sẽ gửi thông tin kết quả thực hiện về Bộ để tổng hợp và báo cáo Ban thư ký Công ước Ramsar.

Được biết, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar từ năm 1989. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động về bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước để thực hiện trách nhiệm quốc gia thành viên, xây dựng hành lang pháp luật về quản lý đất ngập nước.

Tính riêng năm 2020, Việt Nam đã thành lập thêm 02 khu bảo tồn đất ngập nước; tổ chức nhiều hoạt động hướng dẫn sử dụng bền vững đất ngập nước và có nhiều mô hình sử dụng khôn khéo đất ngập nước với sự tham gia của cộng đồng được triển khai nhiều nơi trên cả nước.

Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là một điều ước quốc tế với sứ mệnh “bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới" với sự tham gia của 171 quốc gia.

Khánh An