9 tháng năm 2020, toàn PVN thực hiện tiết giảm 7.170 tỷ đồng

Thứ năm, 8/10/2020 | 09:46 GMT+7
Thực hiện nghiêm túc chủ trương tối ưu hóa, tiết giảm chi phí, trong tháng 9/2020, toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tiết giảm 636 tỷ đồng, tính chung 9 tháng toàn Tập đoàn thực hiện tiết giảm 7.170 tỷ đồng.

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng vừa chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình sản xuất, kinh doanh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020.

Trong tháng 9/2020, PVN cùng các đơn vị thành viên tiếp tục triển khai hiệu quả gói giải pháp ứng phó “tác động kép”, tập trung tiết giảm chi phí, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, gia tăng trữ lượng dầu khí 9 tháng đạt 15 triệu tấn quy dầu (kế hoạch năm 2020 là 10 - 15 triệu tấn quy dầu). Tổng sản lượng khai thác 9 tháng đạt 15,71 triệu tấn quy dầu, vượt 4% so kế hoạch 9 tháng. Sản lượng khai thác dầu 9 tháng đạt 8,64 triệu tấn, vượt 9,4% kế hoạch 9 tháng; trong đó sản lượng khai thác dầu ở nước ngoài 9 tháng đạt 1,38 triệu tấn, vượt 5,2% kế hoạch 9 tháng. Sản xuất đạm đạt 1,34 triệu tấn, vượt 112 nghìn tấn (vượt 9,1%) kế hoạch 9 tháng.

Với việc duy trì ổn định, an toàn hoạt động sản xuất cũng như triển khai hiệu quả gói giải pháp ứng phó và tiết giảm chi phí, các chỉ tiêu tài chính toàn Tập đoàn được duy trì tốt hơn so với các tháng trước, cụ thể: tổng doanh thu đạt 423,2 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đạt 50,2 nghìn tỷ đồng. Các đơn vị trong Tập đoàn đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, Tập đoàn vẫn cơ bản duy trì tình hình tài chính ở mức độ ổn định, tích cực.

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình sản xuất, kinh doanh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020 với các đơn vị thành viên

Phát biểu kết luận buổi giao ban diễn ra trực tuyến với các điểm cầu trong cả nước, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng biểu dương các đơn vị thành viên Tập đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của gói giải pháp ứng phó với tác động kép cũng như thực hiện nghiêm túc chủ trương tối ưu hóa, tiết giảm chi phí. Trong tháng 9/2020, toàn Tập đoàn đã tiết giảm 636 tỷ đồng, tính chung 9 tháng toàn Tập đoàn thực hiện tiết giảm 7.170 tỷ đồng. Một số đơn vị có thành tích nổi bật trong tháng 9/2020 như Vietsovpetro đã đưa giàn BK 21 vào hoạt động vượt tiến độ 1 tháng, đón dòng dầu đầu tiên ngày 2/10/2020; BSR hoàn thành đợt bảo dưỡng tổng thể lần 4 đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, chi phí. Hai đơn vị của Tập đoàn là PVFCCo và PVCFC xuất khẩu được 320.000 tấn phân bón, đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

Tổng giám đốc PVN nhấn mạnh: Nhờ duy trì và cải tiến hệ thống quản trị, với kết quả sản xuất, kinh doanh tích cực, PVN vẫn được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm độc lập ở mức BB+.

Trong những tháng cuối năm 2020, ông Lê Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, an toàn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2020; tập trung triển khai đẩy mạnh chuỗi tiêu thụ nhằm giảm tồn kho, đặc biệt cho các mặt hàng xăng dầu; rà soát, xem xét tháo gỡ khó khăn cho việc triển khai thực hiện các chuỗi giá trị dầu khí. Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2020, các đơn vị cần chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 để triển khai một cách hiệu quả nhất.

Tùng Lâm