Bất động sản

Bản tin bất động sản số 44/2022

Thứ hai, 14/11/2022 | 08:15 GMT+7
Mới đây, Bộ Xây dựng vừa có công văn 4984/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Bộ Xây dựng đề nghị đẩy nhanh công tác cải tạo nhà chung cư cũ

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn của Nhà nước; đồng thời để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của người dân trước mùa mưa bão năm 2022, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ trên địa bàn và lập danh mục các nhà chung cư, khu chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại đưa vào kế hoạch thực hiện của địa phương, làm cơ sở để triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ

Khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại để các nhà đầu tư có cơ sở tham gia xây dựng phương án đầu tư, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án.

Ban hành hệ số K bồi thường tại các khu vực, vị trí có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại để người dân biết khi tham gia lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản làm chủ đầu tư dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư.

Ban hành các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, làm cơ sở cho các nhà đầu tư căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm triển khai dự án của mình để tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án.

Lập phương án, dự kiến các địa điểm để bố trí chỗ ở tạm thời phục vụ xây dựng lại trên địa bàn theo kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đã được phê duyệt.

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành và người dân đang sinh sống tại các khu vực có nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại để tạo sự đồng thuận và sự tham gia rộng rãi của người dân, làm cơ sở để triển khai nhanh chóng, thuận lợi các cơ chế, chính sách về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ động đôn đốc, phối hợp với các địa phương trong việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 69/2021/NĐ-CP nhằm đẩy nhanh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Thành phố Hà Nội công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục 35 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh áp dụng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

UBND thành phố Hà Nội cũng công bố danh mục 15 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng đối với cá nhân.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục 1 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng đối với tổ chức, cá nhân.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính đã được công bố tại quyết định này trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Quảng Nam yêu cầu rà soát quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản số 395/TB-UBND thông báo kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với các đơn vị đang quản lý quỹ đất nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại có bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong dự án đưa ra thời gian, lộ trình thực hiện cụ thể và có văn bản cam kết theo 3 phương án.

Cụ thể, trường hợp nhà đầu tư trực tiếp thực hiện thì đề nghị các chủ đầu tư phải có văn bản cam kết thời gian, tiến độ cụ thể thực hiện.

Trong trường hợp bàn giao cho địa phương thì phải có văn bản cam kết thời gian hoàn thành và bàn giao cho địa phương tiếp nhận quỹ đất này theo quy định. Trong đó, làm rõ kế hoạch, tiến độ chi tiết thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại khu vực có quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, làm cơ sở bàn giao cho nhà nước theo đúng quy định pháp luật.

Tỉnh Quảng Nam tiến hành rà soát quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

Trường hợp vị trí quỹ đất bố trí nhà ở xã hội có vướng mắc, không thể thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh Quảng Nam yêu cầu doanh nghiệp chủ động có trách nhiệm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, bố trí tại các vị trí đất ở khác trong dự án để đảm bảo đủ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo tỷ lệ quy định.

Tỉnh Quảng Nam chỉ xem xét việc kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất ở thương mại của dự án, trên cơ sở xem xét tiến độ, tính khả thi của việc đầu tư nhà ở xã hội trên quỹ đất phát triển nhà ở xã hội của từng dự án.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn giao Sở Xây dựng làm việc với các chủ đầu tư các dự án có dành quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tiếp nhận văn bản đề xuất kiến nghị của chủ đầu tư để chủ trì giải quyết; trường hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội). Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, tổng hợp cụ thể các quỹ đất 20% (diện tích, địa điểm, tiến độ đầu tư) các vị trí mà chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

Hạ Quyên (t/h)