Bất động sản

Bản tin bất động sản số 49/2022

Thứ hai, 19/12/2022 | 07:45 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện 1164/CĐ-TTg về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở.

Tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở

Theo đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở ổn định, lành mạnh, bền vững, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên góp phần phục hồi phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo, phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện: chủ động triển khai tích cực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ: tiếp tục làm việc và cùng với các địa phương, doanh nghiệp chủ động, tích cực rà soát khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương để giải quyết, tháo gỡ ngay các nội dung thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Tổng hợp kết quả làm việc của Tổ công tác, xử lý theo thẩm quyền và đề xuất giải pháp cụ thể vượt thẩm quyền, nhất là các giải pháp cần thiết, cấp bách để tháo gỡ khó khăn kịp thời, vượt qua thách thức, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở

Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật theo thẩm quyền còn chồng chéo, bất cập gây cản trở trong triển khai thực hiện dự án bất động sản thuộc lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Ban hành các văn bản theo thẩm quyền hoặc đề xuất ban hành Nghị định của Chính phủ hướng dẫn về quy trình, trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và khu đô thị.

Tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó lập danh mục các dự án, rà soát quỹ đất, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, lựa chọn các chủ đầu tư để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân ở các thành phố, khu công nghiệp, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ và triển khai tích cực, có hiệu quả hơn nữa Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030".

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp, chủ thể có liên quan chung sức, đồng tâm, hợp lực để vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy thị trường bất động sản đúng quy luật, hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Quyết định mới về lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở

Theo quyết định mới của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2023 là 5%/năm thay vì 4,8%/năm như năm 2022.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 2081/QĐ-NHNN ngày 12/12/2022 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016.

Theo quyết định, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 là 5%/năm.

Lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2023 là 5%/năm

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023 và thay thế Quyết định số 1956/QĐ-NHNN ngày 3/12/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016.

Trước đó, trong năm 2022 và 2021, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 4,8%/năm.

TP Hà Nội lấy ý kiến về hệ số bồi thường xây dựng lại chung cư cũ

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý của người dân về dự thảo Quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội.

Quy định này sẽ thay thế Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 28/7/2008 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo dự thảo, UBND TP Hà Nội đưa ra hệ số k bồi thường đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Nhà nước trực tiếp thực hiện bằng 1 lần.

Đối với phần diện tích căn hộ tái định cư vượt quá hệ số k=1 hoặc dự án không cân đối được tài chính thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng góp kinh phí để đầu tư xây dựng đối với phần diện tích này hoặc phần không cân đối được hiệu quả tài chính. 

Chi phí đóng góp được tính theo giá trị để đầu tư xây dựng dự án phân bổ đều cho 1m2 diện tích sàn căn hộ tái định cư.

TP Hà Nội đang lấy ý kiến về hệ số bồi thường xây dựng lại chung cư cũ

Đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư không do Nhà nước trực tiếp thực hiện, hệ số k bồi thường không vượt quá 2 lần diện tích sử dụng căn hộ ghi trong giấy chứng nhận được cấp hoặc diện tích đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà. 

Căn hộ mới được đền bù có diện tích không nhỏ hơn 25 m2 và bảo đảm tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45 m2 không vượt quá 25% tổng số căn hộ chung cư của dự án.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án tại từng khu vực, hồ sơ hiện trạng nhà chung cư, hồ sơ quy hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, UBND cấp huyện có trách nhiệm xây dựng hệ số k bồi thường, gửi Sở Xây dựng để chủ trì cùng các sở, ngành rà soát, tổng hợp báo cáo UBND TP Hà Nội phê duyệt...

Dự thảo cũng quy định cơ chế hỗ trợ trong cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư: miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất.

Quá trình triển khai dự án, trường hợp dự án không cân đối được tài chính (kể cả điều chỉnh quy hoạch) thì tùy từng dự án cụ thể, UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định cho phép áp dụng cơ chế chính sách hỗ trợ theo quy định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng đối với từng dự án cụ thể.

Hạ Quyên (t/h)